Vietnamesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

Can you help me, please?
Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
Fråga om hjälp
Do you speak English?
Bạn có nói được tiếng Anh không?
Fråga om en person talar engelska
Do you speak _[language]_?
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
Fråga om en person talar ett visst språk
I don't speak_[language]_.
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
I don't understand.
Tôi không hiểu.
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

Hello!
Xin chào!
Standardhälsning
Hi!
Chào bạn!
Informell hälsning
Good Morning!
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Hälsning som används på morgonen
Good Evening!
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Hälsning som används på kvällen
Good Night!
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
How are you?
Bạn có khỏe không?
Artigt småprat om den andra personens hälsa
Good, thank you.
Tôi khỏe, còn bạn?
Artigt svar på 'Hur mår du?'
What’s your name?
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
För att fråga efter den andra personens namn
My name is ___.
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
Berätta ditt namn för någon
Where are you from?
Bạn đến từ đâu?
Fråga om någons härkomst
I am from___.
Tôi đến từ ___.
Svara med din härkomst
How old are you?
Bạn bao nhiêu tuổi?
Fråga om någons ålder
I am___years old.
Tôi ___ tuổi.
Svara med din ålder
Yes
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
Jakande svar
No
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
Nekande svar
Please
Làm ơn
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
Here you go!
Của bạn đây / Đây
Används när man ger något till någon
Thank you.
Cảm ơn (bạn).
Tacka någon
Thank you very much.
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
Starkare än ett vanligt tack
You're welcome.
Không có gì (đâu).
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
I am sorry.
Tôi xin lỗi.
Be om förlåtelse för någonting
Excuse me.
(Làm ơn) cho hỏi.
Få någons uppmärksamhet
It's OK.
Không sao (đâu).
Svar på en ursäkt som du godtar
No problem.
Không có gì.
Svar på en ursäkt som du godtar
Watch out!
Coi chừng! / Cẩn thận!
Varna någon om en fara
I am hungry.
Tôi đói.
Används då du är hungrig
I am thirsty.
Tôi khát (nước).
Används då du är törstig
I am tired.
Tôi mệt.
Används då du känner dig trött
I am sick.
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
Används då du känner dig spyfärdig
I don't know.
Tôi không biết.
Du vet inte svaret på en fråga
It was nice meeting you.
Rất vui được gặp bạn.
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
Goodbye!
Tạm biệt / Chào bạn!
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

I would like to make a complaint.
Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
Who is in charge here?
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
Ta reda på vem som är ansvarig
This is totally unacceptable!
Thật không thể chấp nhận được!
Starkt uttrycka ditt missnöje
I want my money back!
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
Begära en återbetalning
We have been waiting for over an hour.
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

This food tastes like crap!
Đồ ăn như dở hơi!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
This drink tastes like piss!
Đồ uống như dở hơi!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
This place is a shithole!
Chỗ này / Quán này như cứt!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
This car is a wreck!
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
The service sucks!
Dịch vụ dở ẹc!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
This is a total rip-off!
Giá gì mà cắt cổ!
Klaga ohyfsat över ett högt pris
That is bullshit!
Vớ vẩn!
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
You are a stupid moron!
Đồ ngu!
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
You don't know shit!
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
Piss off!
Biến đi! / Cút đi!
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
Let's settle this outside!
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang