Japanska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

Can you help me, please?
助けていただけますか?
Fråga om hjälp
Do you speak English?
英語を話せますか?
Fråga om en person talar engelska
Do you speak _[language]_?
_を話せますか?
Fråga om en person talar ett visst språk
I don't speak_[language]_.
_を私は話せません
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
I don't understand.
分かりません
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

Hello!
こんにちは
Standardhälsning
Hi!
やぁ!
Informell hälsning
Good Morning!
おはようございます!
Hälsning som används på morgonen
Good Evening!
こんばんは!
Hälsning som används på kvällen
Good Night!
おやすみなさい!
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
How are you?
お元気ですか?
Artigt småprat om den andra personens hälsa
Good, thank you.
元気です
Artigt svar på 'Hur mår du?'
What’s your name?
お名前はなんですか?
För att fråga efter den andra personens namn
My name is ___.
私の名前は_です
Berätta ditt namn för någon
Where are you from?
どこから来ましたか?
Fråga om någons härkomst
I am from___.
_から来ました
Svara med din härkomst
How old are you?
おいくつですか?
Fråga om någons ålder
I am___years old.
_歳です
Svara med din ålder
Yes
はい
Jakande svar
No
いいえ
Nekande svar
Please
お願いします
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
Here you go!
はい、どうぞ!
Används när man ger något till någon
Thank you.
ありがとうございます
Tacka någon
Thank you very much.
どうもありがとうございます
Starkare än ett vanligt tack
You're welcome.
どういたしまして
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
I am sorry.
ごめんなさい
Be om förlåtelse för någonting
Excuse me.
すみません
Få någons uppmärksamhet
It's OK.
大丈夫です
Svar på en ursäkt som du godtar
No problem.
問題ないです
Svar på en ursäkt som du godtar
Watch out!
気をつけて!
Varna någon om en fara
I am hungry.
お腹がすきました
Används då du är hungrig
I am thirsty.
喉が渇きました
Används då du är törstig
I am tired.
疲れました
Används då du känner dig trött
I am sick.
風邪を引きました
Används då du känner dig spyfärdig
I don't know.
分かりません
Du vet inte svaret på en fråga
It was nice meeting you.
あなたに会えてよかったです
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
Goodbye!
さようなら!
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

I would like to make a complaint.
クレームを言いたいと思います
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
Who is in charge here?
責任者はどなたですか?
Ta reda på vem som är ansvarig
This is totally unacceptable!
これは非常に受け入れ難いことだ!
Starkt uttrycka ditt missnöje
I want my money back!
お金を返してくれ!
Begära en återbetalning
We have been waiting for over an hour.
1時間以上私たちは待っています
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

This food tastes like crap!
この食べ物はとてもまずい!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
This drink tastes like piss!
この飲み物は小便の味がする!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
This place is a shithole!
この場所は糞だ!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
This car is a wreck!
この車は倒壊寸前だ!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
The service sucks!
このサービスは最低だ!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
This is a total rip-off!
これは完全なぼったくりだ!
Klaga ohyfsat över ett högt pris
That is bullshit!
これはでたらめだ!
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
You are a stupid moron!
お前は馬鹿な奴だ!
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
You don't know shit!
お前は何も知らない!
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
Piss off!
うせろ!
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
Let's settle this outside!
外でケリつけようぜ!
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang