Kinesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

Kan du hjælpe mig, tak?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Fråga om hjälp
Snakker du engelsk?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Fråga om en person talar engelska
snakker du _[language]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Fråga om en person talar ett visst språk
Jeg snakker ikke_[language]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
Jeg forstår det ikke
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

Hej!
您好!(nín hǎo!)
Standardhälsning
Hej!
你好!(nǐ hǎo!)
Informell hälsning
Godmorgen!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Hälsning som används på morgonen
Godaften!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Hälsning som används på kvällen
Godnat!
晚安!(wǎn'ān!)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
Hvordan har du det?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Artigt småprat om den andra personens hälsa
Godt, tak.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Artigt svar på 'Hur mår du?'
Hvad er dit navn?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
För att fråga efter den andra personens namn
Mit navn er ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Berätta ditt namn för någon
Hvor kommer du fra?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fråga om någons härkomst
Jeg er fra___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Svara med din härkomst
Hvor gammel er du?
您多大了?(nín duōdàle?)
Fråga om någons ålder
Jeg er___år gammel.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Svara med din ålder
Ja
是(shì)
Jakande svar
Nej
不是(bùshì)
Nekande svar
Vær så venlig at
请(qǐng)
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
Værsgo!
给你!(gěi nǐ!)
Används när man ger något till någon
Tak.
谢谢。(xièxiè.)
Tacka någon
Mange tak.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Starkare än ett vanligt tack
Det var så lidt.
不客气。(bù kèqì.)
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
Det er jeg ked af.
对不起。(duìbùqǐ.)
Be om förlåtelse för någonting
Undskyld mig.
打扰了。(dǎrǎole.)
Få någons uppmärksamhet
Det er okay.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Det er ikke noget problem.
没关系。(méiguānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Pas på!
当心!(dāngxīn!)
Varna någon om en fara
Jeg er sulten.
我饿了。(wǒ è le.)
Används då du är hungrig
Jeg er tørstig.
我渴了。(wǒ kě le.)
Används då du är törstig
Jeg er træt.
我累了。(wǒ lèi le.)
Används då du känner dig trött
Jeg er syg.
我病了。(wǒ bìng le.)
Används då du känner dig spyfärdig
Det ved jeg ikke.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du vet inte svaret på en fråga
Det var godt at møde dig.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
Farvel!
再见!(zàijiàn!)
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

Jeg vil gerne lave en klage.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
Hvem har ansvaret her?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ta reda på vem som är ansvarig
Dette er fuldstændigt uacceptebelt!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Starkt uttrycka ditt missnöje
Jeg vil have mine penge tilbage!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Begära en återbetalning
Vi har ventet i over en time.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

Maden smager af lort!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
Drinken smager af pis!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
Dette sted er lorte sted!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
Denne bil er et vrag!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
Servicen stinker!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
Dette er totalt snyd!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Klaga ohyfsat över ett högt pris
Det er noget vrøvl!
扯淡!(chědàn!)
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
Du er en dum idiot!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
Du ved ikke en skid!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
Skrid!
滚开!(gǔn kāi!)
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
Lad os ordne det her udenfor!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang