Kinesiska | Fraser - Resa | Flörta

Flörta - Konversation

¿Me puedo sentar?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Fråga om du får sätta dig vid någons bord eller bredvid någon i baren
¿Te puedo invitar algo de tomar?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Fråga om du får köpa en drink åt personen
¿Vienes muy seguido?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Starta en konversation
¿A qué te dedicas?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Få igång en konversation
¿Quieres bailar?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Fråga någon om de vill dansa med dig
¿Te gustaría salir por un momento?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Fråga en person om de vill gå utomhus tillsammans med dig
¿Te gustaría ir a otra fiesta?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Fråga en person om de vill följa med till ett annat ställe
¡Vámonos de aquí!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Uppmana en person att lämna festen tillsammans med dig
¿Vamos a mi casa o a la tuya?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Fråga en person om var ni ska spendera natten tillsammans
¿Te gustaría ver una película en mi casa?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Bjud in en person att se på en film hemma hos dig
¿Tienes algún plan para ésta noche?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirekt sätt att be om en dejt
¿Te gustaría desayunar o comer conmigo algún día?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Fråga ut någon på en dejt
¿Te gustaría ir a tomar un café?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Fråga en person om de vill spendera lite tid tillsammans för att lära känna varandra
¿Te llevo/acompaño a tu casa?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Visa intresse för att inte ännu avsluta kvällen
¿Te gustaría salir de nuevo?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Fråga om ännu en dejt
¡Me la pasé muy bien!¡Buenas noches!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Artigt sätt att avsluta kvällen
¿Te gustaría pasar a tomar un café?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Bjud in en person till dig

Flörta - Ge komplimanger

¡Eres hermosa/o!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Ge någon en komplimang för deras utseende
¡Eres muy divertida/o!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Ge någon en komplimang för deras humor
¡Tienes unos ojos hermosos!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Ge någon en komplimang för deras ögon
¡Bailas muy bien!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Ge någon en komplimang för deras skicklighet på dansgolvet
¡Te ves hermosa con ese vestido!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Ge någon en komplimang för deras moderiktighet/kroppsfigur
¡He estado pensando en ti todo el día!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Visa att du gillar personen väldigt mycket
¡Ha sido todo un gusto hablar contigo!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Ge en komplimang i slutet av konversationen

Flörta - Att säga nej

No estoy interesada/o.
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Artigt sätt att avböja
Déjame en paz.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Rättframt sätt att avböja
¡Vete de aquí!
滚!(gǔn!)
Ohövligt sätt att avböja
¡No me toques!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Säg nej när den andra personen gör fysiska närmanden
¡Quítame las manos de encima!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Protestera när den andra personen tar på dig