Grekiska | Fraser - Resa | Flörta

Flörta - Konversation

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Μπορώ να καθίσω; (Boró na kathíso?)
Fråga om du får sätta dig vid någons bord eller bredvid någon i baren
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Μπορώ να σας κεράσω κάτι; (Boró na sas keráso káti?)
Fråga om du får köpa en drink åt personen
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Έρχεσαι συχνά εδώ; (Érhese sihná edó?)
Starta en konversation
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Λοιπόν, τι επαγγέλλεστε; (Lipón, ti epagéleste?)
Få igång en konversation
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Θες να χορέψεις; (Thes na horépsis?)
Fråga någon om de vill dansa med dig
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Θέλεις να βγούμε έξω λίγο; (Thélis na vgúme éxo lígo?)
Fråga en person om de vill gå utomhus tillsammans med dig
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Θες να πας σε άλλο πάρτι; (Thes na pas se állo párti?)
Fråga en person om de vill följa med till ett annat ställe
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Φύγαμε! (Fígame!)
Uppmana en person att lämna festen tillsammans med dig
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Το σπίτι μου ή το δικό σου; (To spíti mu i to dikó su?)
Fråga en person om var ni ska spendera natten tillsammans
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Θες να παρακολουθήσουμε μια ταινία μαζί στο σπίτι μου; (Thes na parakoluthísume mya tenía mazí sto spíti mu?)
Bjud in en person att se på en film hemma hos dig
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Έχεις σχέδια για απόψε; (Éhis schédia ya apópse?)
Indirekt sätt att be om en dejt
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Θες να πάμε για μεσημεριανό / δείπνο μαζί μου κάποια στιγμή; (Thes na páme ya mesimeryanó / dípno mazí mu kápya stigmí?)
Fråga ut någon på en dejt
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Θες να πας για καφέ; (Thes na pas ya kafé?)
Fråga en person om de vill spendera lite tid tillsammans för att lära känna varandra
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Μπορώ να σε συνοδεύσω/οδηγήσω σπίτι σου; (Boró na se sinodéfso/odigíso spíti su?)
Visa intresse för att inte ännu avsluta kvällen
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Θα ήθελες να ξαναβρεθούμε; (Tha ítheles na xanavrethoúme?)
Fråga om ännu en dejt
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Πέρασα καταπληκτικά μαζί σου! Καλό βράδυ! (Pérasa kataplihtiká mazí su! Kaló vrádi!)
Artigt sätt att avsluta kvällen
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Θα ήθελες να περάσεις μέσα για καφέ; (Tha ítheles na perásis mésa ya kafé?)
Bjud in en person till dig

Flörta - Ge komplimanger

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Είσαι πανέμορφος/η! (Íse panémorfos/i!)
Ge någon en komplimang för deras utseende
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Έχεις πλάκα! (Éhis pláka!)
Ge någon en komplimang för deras humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Έχεις όμορφα μάτια! (Éhis ómorfa mátya!)
Ge någon en komplimang för deras ögon
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Είσαι καταπληκτικός/η χορευτής/τρια! (Íse kataplihtikós/i horeftís/tria!)
Ge någon en komplimang för deras skicklighet på dansgolvet
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Είσαι όμορφος/η σε αυτό το φόρεμα / πουκάμισο! (Íse ómorfos/i se aftó to fórema/pukámiso!)
Ge någon en komplimang för deras moderiktighet/kroppsfigur
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Σκεφτόμουν για σένα όλη μέρα! (Skeftómun ya séna óli méra!)
Visa att du gillar personen väldigt mycket
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Χαρά μου να μιλήσω μαζί σου! (Hará mu na milíso mazí su!)
Ge en komplimang i slutet av konversationen

Flörta - Att säga nej

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Δεν ενδιαφέρομαι. (Den endiaférome.)
Artigt sätt att avböja
别烦我。(bié fán wǒ.)
Άφησε με ήσυχο/η. (Áfise me ísiho/i.)
Rättframt sätt att avböja
滚!(gǔn!)
Ουστ από εδώ! (Ust apodó!)
Ohövligt sätt att avböja
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Μην μ 'αγγίζεις! (Min magkízis!)
Säg nej när den andra personen gör fysiska närmanden
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου! (Páre ta hérya su apó páno mu!)
Protestera när den andra personen tar på dig