Esperanto | Fraser - Resa | Flörta

Flörta - Konversation

May I join you?
Ĉu mi povas aliĝi al vi?
Fråga om du får sätta dig vid någons bord eller bredvid någon i baren
May I buy you something to drink?
Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi?
Fråga om du får köpa en drink åt personen
Do you come here often?
Ĉu vi venas ĉi tien ofte?
Starta en konversation
So, what do you do for a living?
Do, kion vi faras profesie?
Få igång en konversation
Do you want to dance?
Ĉu vi volas danci?
Fråga någon om de vill dansa med dig
Would you like to get some fresh air?
Ĉu vi ŝatus freŝan aeron?
Fråga en person om de vill gå utomhus tillsammans med dig
Do you want to go to a different party?
Ĉu vi volas iri al malsama partio?
Fråga en person om de vill följa med till ett annat ställe
Let's get out of here!
Ni foriru!
Uppmana en person att lämna festen tillsammans med dig
My place or yours?
Mia loko aŭ la via?
Fråga en person om var ni ska spendera natten tillsammans
Would you like to watch a movie at my place?
Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko?
Bjud in en person att se på en film hemma hos dig
Do you have any plans for tonight?
Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere?
Indirekt sätt att be om en dejt
Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam?
Fråga ut någon på en dejt
Would you like to go get a coffee?
Ĉu vi volas iri akiri kafon?
Fråga en person om de vill spendera lite tid tillsammans för att lära känna varandra
May I walk/drive you home?
Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen?
Visa intresse för att inte ännu avsluta kvällen
Would you like to meet again?
Ĉu vi volas renkonti denove?
Fråga om ännu en dejt
Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Dankon por bela vespero! Havu grandan nokton!
Artigt sätt att avsluta kvällen
Would you like to come inside for a coffee?
Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo?
Bjud in en person till dig

Flörta - Ge komplimanger

You're gorgeous!
Vi estas belega!
Ge någon en komplimang för deras utseende
You're funny!
Vi estas amuza!
Ge någon en komplimang för deras humor
You have beautiful eyes!
Vi havas belajn okulojn!
Ge någon en komplimang för deras ögon
You're a great dancer!
Vi estas granda dancisto!
Ge någon en komplimang för deras skicklighet på dansgolvet
You look beautiful in that dress/shirt!
Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo!
Ge någon en komplimang för deras moderiktighet/kroppsfigur
I have been thinking about you all day!
Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon!
Visa att du gillar personen väldigt mycket
It's been really nice talking to you!
Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi!
Ge en komplimang i slutet av konversationen

Flörta - Att säga nej

I'm not interested.
Mi ne estas interesita.
Artigt sätt att avböja
Leave me alone.
Lasu min sola.
Rättframt sätt att avböja
Get lost!
Foriru!
Ohövligt sätt att avböja
Don't touch me!
Ne tuŝu min!
Säg nej när den andra personen gör fysiska närmanden
Get your hands off me!
Akiru viajn manojn de mi!
Protestera när den andra personen tar på dig