Kinesiska | Fraser - Resa | Datum och tid

Datum och tid - Uppge vad klockan är

Bây giờ là mấy giờ?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Fråga efter vilken tid det är
Bây giờ là ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Säg tiden
... 8 giờ.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
hel timme
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
halv timme
... tám giờ mười lăm (phút).
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kvarts timme efter hel timme
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
trekvarts timme

Datum och tid - Tid

Bao giờ?/Khi nào?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Fråga om exakt tid och datum
bây giờ
现在(xiànzài)
I det här ögonblicket
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
很快(hěn kuài)
Om en kort stund
sau (này)
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Efter en ospecificerad längre tidsperiod
một năm trước/năm ngoái
一年前(yī nián qián)
Tid i relation till dagen i fråga
(một) tháng trước
上个月(shàng gè yuè)
Tid i relation till dagen i fråga
(một) tuần trước
上周(shàng zhōu)
Tid i relation till dagen i fråga
(ngày) hôm qua
昨天(zuótiān)
Tid i relation till dagen i fråga
(ngày) hôm nay
今天(jīntiān)
Tid i relation till dagen i fråga
(ngày) mai
明天(míngtiān)
Tid i relation till dagen i fråga
tuần sau/sang tuần
下周(xià zhōu)
Tid i relation till dagen i fråga
năm sau/sang năm
明年(míngnián)
Tid i relation till dagen i fråga
giây
秒(miǎo)
Tidsenhet
phút
分钟(fēnzhōng)
Tidsenhet
giờ
小时(xiǎoshí)
Tidsenhet
ngày
天(tiān)
Tidsenhet
tuần
周(zhōu)
Tidsenhet
tháng
月(yuè)
Tidsenhet
năm
年(nián)
Tidsenhet
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
黎明(límíng)
Tid på dagen
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
早上(zǎoshang)
Tid på dagen
(buổi) trưa/ban trưa
中午(zhōngwǔ)
Tid på dagen
(buổi) chiều/ban chiều
下午(xiàwǔ)
Tid på dagen
(buổi) tối/ban tối
晚上(wǎnshàng)
Tid på dagen
chập tối/chạng vạng
黄昏(huánghūn)
Tid på dagen
đêm/tối muộn
夜晚(yèwǎn)
Tid på dagen
nửa đêm
午夜(wǔyè)
Tid på dagen

Datum och tid - Veckodagar

Thứ hai
周一(zhōuyī)
Veckodag
Thứ ba
周二(zhōu'èr)
Veckodag
Thứ tư
周三(zhōusān)
Veckodag
Thứ năm
周四(zhōu sì)
Veckodag
Thứ sáu
周五(zhōu wǔ)
Veckodag
Thứ bảy
周六(zhōu liù)
Veckodag
Chủ nhật
周日(zhōu rì)
Veckodag

Datum och tid - Årstider

(mùa) xuân
春季(chūnjì)
Årstid
(mùa) hè/(mùa) hạ
夏季(xiàjì)
Årstid
(mùa) thu
秋季(qiūjì)
Årstid
(mùa) đông
冬季(dōngjì)
Årstid