Kinesiska | Fraser - Resa | Datum och tid

Datum och tid - Uppge vad klockan är

ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Fråga efter vilken tid det är
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Säg tiden
...8 โมง (...8 mong.)
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
hel timme
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
halv timme
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kvarts timme efter hel timme
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
trekvarts timme

Datum och tid - Tid

เมื่อไร? (muer rai?)
什么时候?(shénme shíhòu?)
Fråga om exakt tid och datum
ตอนนี้ (torn-nee)
现在(xiànzài)
I det här ögonblicket
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
很快(hěn kuài)
Om en kort stund
ภายหลัง (pai lhung)
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Efter en ospecificerad längre tidsperiod
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
一年前(yī nián qián)
Tid i relation till dagen i fråga
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
上个月(shàng gè yuè)
Tid i relation till dagen i fråga
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
上周(shàng zhōu)
Tid i relation till dagen i fråga
เมื่อวาน (muer-wan)
昨天(zuótiān)
Tid i relation till dagen i fråga
วันนี้ (wunnee)
今天(jīntiān)
Tid i relation till dagen i fråga
พรุ่งนี้ (proong nee)
明天(míngtiān)
Tid i relation till dagen i fråga
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
下周(xià zhōu)
Tid i relation till dagen i fråga
ปีหน้า (pee na)
明年(míngnián)
Tid i relation till dagen i fråga
วินาที (wi-na tee)
秒(miǎo)
Tidsenhet
นาที (na tee)
分钟(fēnzhōng)
Tidsenhet
ชั่วโมง (chua mong)
小时(xiǎoshí)
Tidsenhet
วัน (wun)
天(tiān)
Tidsenhet
อาทิตย์ (ar-tid)
周(zhōu)
Tidsenhet
เดือน (duen)
月(yuè)
Tidsenhet
ปี (pee)
年(nián)
Tidsenhet
รุ่งอรุณ (roong a-run)
黎明(límíng)
Tid på dagen
ตอนเช้า (torn shao)
早上(zǎoshang)
Tid på dagen
บ่าย (bai)
中午(zhōngwǔ)
Tid på dagen
ตอนบ่าย (torn bai)
下午(xiàwǔ)
Tid på dagen
ตอนค่ำ (torn kum)
晚上(wǎnshàng)
Tid på dagen
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
黄昏(huánghūn)
Tid på dagen
กลางคืน (klang-keun)
夜晚(yèwǎn)
Tid på dagen
เที่ยงคืน (tiang keun)
午夜(wǔyè)
Tid på dagen

Datum och tid - Veckodagar

วันจันทร์ (wun jan)
周一(zhōuyī)
Veckodag
วันอังคาร (wun ung karn)
周二(zhōu'èr)
Veckodag
วันพุธ (wun pood)
周三(zhōusān)
Veckodag
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
周四(zhōu sì)
Veckodag
วันศุกร์ (wun sook)
周五(zhōu wǔ)
Veckodag
วันเสาร์ (wun sao)
周六(zhōu liù)
Veckodag
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
周日(zhōu rì)
Veckodag

Datum och tid - Årstider

ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
春季(chūnjì)
Årstid
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
夏季(xiàjì)
Årstid
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
秋季(qiūjì)
Årstid
ฤดูหนาว (rue do nao)
冬季(dōngjì)
Årstid