Kinesiska | Fraser - Resa | Datum och tid

Datum och tid - Uppge vad klockan är

Datum och tid - Tid

Datum och tid - Veckodagar

Datum och tid - Årstider