Vietnamesiska | Fraser - Resa | Datum och tid

Datum och tid - Uppge vad klockan är

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Bây giờ là mấy giờ?
Fråga efter vilken tid det är
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Bây giờ là ___.
Säg tiden
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... 8 giờ.
hel timme
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
halv timme
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... tám giờ mười lăm (phút).
kvarts timme efter hel timme
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
trekvarts timme

Datum och tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
Bao giờ?/Khi nào?
Fråga om exakt tid och datum
现在(xiànzài)
bây giờ
I det här ögonblicket
很快(hěn kuài)
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
Om en kort stund
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
sau (này)
Efter en ospecificerad längre tidsperiod
一年前(yī nián qián)
một năm trước/năm ngoái
Tid i relation till dagen i fråga
上个月(shàng gè yuè)
(một) tháng trước
Tid i relation till dagen i fråga
上周(shàng zhōu)
(một) tuần trước
Tid i relation till dagen i fråga
昨天(zuótiān)
(ngày) hôm qua
Tid i relation till dagen i fråga
今天(jīntiān)
(ngày) hôm nay
Tid i relation till dagen i fråga
明天(míngtiān)
(ngày) mai
Tid i relation till dagen i fråga
下周(xià zhōu)
tuần sau/sang tuần
Tid i relation till dagen i fråga
明年(míngnián)
năm sau/sang năm
Tid i relation till dagen i fråga
秒(miǎo)
giây
Tidsenhet
分钟(fēnzhōng)
phút
Tidsenhet
小时(xiǎoshí)
giờ
Tidsenhet
天(tiān)
ngày
Tidsenhet
周(zhōu)
tuần
Tidsenhet
月(yuè)
tháng
Tidsenhet
年(nián)
năm
Tidsenhet
黎明(límíng)
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
Tid på dagen
早上(zǎoshang)
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
Tid på dagen
中午(zhōngwǔ)
(buổi) trưa/ban trưa
Tid på dagen
下午(xiàwǔ)
(buổi) chiều/ban chiều
Tid på dagen
晚上(wǎnshàng)
(buổi) tối/ban tối
Tid på dagen
黄昏(huánghūn)
chập tối/chạng vạng
Tid på dagen
夜晚(yèwǎn)
đêm/tối muộn
Tid på dagen
午夜(wǔyè)
nửa đêm
Tid på dagen

Datum och tid - Veckodagar

周一(zhōuyī)
Thứ hai
Veckodag
周二(zhōu'èr)
Thứ ba
Veckodag
周三(zhōusān)
Thứ tư
Veckodag
周四(zhōu sì)
Thứ năm
Veckodag
周五(zhōu wǔ)
Thứ sáu
Veckodag
周六(zhōu liù)
Thứ bảy
Veckodag
周日(zhōu rì)
Chủ nhật
Veckodag

Datum och tid - Årstider

春季(chūnjì)
(mùa) xuân
Årstid
夏季(xiàjì)
(mùa) hè/(mùa) hạ
Årstid
秋季(qiūjì)
(mùa) thu
Årstid
冬季(dōngjì)
(mùa) đông
Årstid