Ungerska | Fraser - Resa | Datum och tid

Datum och tid - Uppge vad klockan är

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Hány óra van?
Fråga efter vilken tid det är
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
______.
Säg tiden
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
...nyolc óra.
hel timme
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
...fél kilenc
halv timme
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
....negyed kilenc.
kvarts timme efter hel timme
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
...háromnegyed nyolc.
trekvarts timme

Datum och tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
Mikor?
Fråga om exakt tid och datum
现在(xiànzài)
Most
I det här ögonblicket
很快(hěn kuài)
Hamarosan
Om en kort stund
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
később
Efter en ospecificerad längre tidsperiod
一年前(yī nián qián)
egy éve
Tid i relation till dagen i fråga
上个月(shàng gè yuè)
múlt hónapban
Tid i relation till dagen i fråga
上周(shàng zhōu)
múlt héten
Tid i relation till dagen i fråga
昨天(zuótiān)
Tegnap
Tid i relation till dagen i fråga
今天(jīntiān)
Ma
Tid i relation till dagen i fråga
明天(míngtiān)
Holnap
Tid i relation till dagen i fråga
下周(xià zhōu)
Jövő hét
Tid i relation till dagen i fråga
明年(míngnián)
Jövő év
Tid i relation till dagen i fråga
秒(miǎo)
másodperc(ek)
Tidsenhet
分钟(fēnzhōng)
perc(ek)
Tidsenhet
小时(xiǎoshí)
óra(órák)
Tidsenhet
天(tiān)
nap(ok)
Tidsenhet
周(zhōu)
hét(hetek)
Tidsenhet
月(yuè)
hónap(ok)
Tidsenhet
年(nián)
év(ek)
Tidsenhet
黎明(límíng)
hajnal
Tid på dagen
早上(zǎoshang)
reggel
Tid på dagen
中午(zhōngwǔ)
dél
Tid på dagen
下午(xiàwǔ)
délután
Tid på dagen
晚上(wǎnshàng)
este
Tid på dagen
黄昏(huánghūn)
szürkület
Tid på dagen
夜晚(yèwǎn)
éjszaka
Tid på dagen
午夜(wǔyè)
éjfél
Tid på dagen

Datum och tid - Veckodagar

周一(zhōuyī)
Hétfő
Veckodag
周二(zhōu'èr)
Kedd
Veckodag
周三(zhōusān)
Szerda
Veckodag
周四(zhōu sì)
Csütörtök
Veckodag
周五(zhōu wǔ)
Péntek
Veckodag
周六(zhōu liù)
Szombat
Veckodag
周日(zhōu rì)
Vasárnap
Veckodag

Datum och tid - Årstider

春季(chūnjì)
Tavasz
Årstid
夏季(xiàjì)
Nyár
Årstid
秋季(qiūjì)
Ősz
Årstid
冬季(dōngjì)
Tél
Årstid