Kinesiska | Fraser - Resa | Datum och tid

Datum och tid - Uppge vad klockan är

Che ora è?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Fråga efter vilken tid det är
Sono le ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Säg tiden
... otto in punto.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
hel timme
... otto e mezza.
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
halv timme
... otto e un quarto.
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kvarts timme efter hel timme
... otto meno un quarto.
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
trekvarts timme

Datum och tid - Tid

Quando?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Fråga om exakt tid och datum
adesso
现在(xiànzài)
I det här ögonblicket
presto
很快(hěn kuài)
Om en kort stund
dopo
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Efter en ospecificerad längre tidsperiod
un anno fa
一年前(yī nián qián)
Tid i relation till dagen i fråga
il mese scorso
上个月(shàng gè yuè)
Tid i relation till dagen i fråga
la scorsa settimana
上周(shàng zhōu)
Tid i relation till dagen i fråga
ieri
昨天(zuótiān)
Tid i relation till dagen i fråga
oggi
今天(jīntiān)
Tid i relation till dagen i fråga
domani
明天(míngtiān)
Tid i relation till dagen i fråga
la prossima settimana
下周(xià zhōu)
Tid i relation till dagen i fråga
il prossimo anno
明年(míngnián)
Tid i relation till dagen i fråga
secondo (i)
秒(miǎo)
Tidsenhet
minuto (i)
分钟(fēnzhōng)
Tidsenhet
ora (e)
小时(xiǎoshí)
Tidsenhet
giorno (i)
天(tiān)
Tidsenhet
settimana (e)
周(zhōu)
Tidsenhet
mese (i)
月(yuè)
Tidsenhet
anno (i)
年(nián)
Tidsenhet
alba
黎明(límíng)
Tid på dagen
mattina
早上(zǎoshang)
Tid på dagen
mezzogiorno
中午(zhōngwǔ)
Tid på dagen
pomeriggio
下午(xiàwǔ)
Tid på dagen
sera
晚上(wǎnshàng)
Tid på dagen
crepuscolo
黄昏(huánghūn)
Tid på dagen
notte
夜晚(yèwǎn)
Tid på dagen
mezzanotte
午夜(wǔyè)
Tid på dagen

Datum och tid - Veckodagar

Lunedì
周一(zhōuyī)
Veckodag
Martedì
周二(zhōu'èr)
Veckodag
Mercoledì
周三(zhōusān)
Veckodag
Giovedì
周四(zhōu sì)
Veckodag
Venerdì
周五(zhōu wǔ)
Veckodag
Sabato
周六(zhōu liù)
Veckodag
Domenica
周日(zhōu rì)
Veckodag

Datum och tid - Årstider

primavera
春季(chūnjì)
Årstid
estate
夏季(xiàjì)
Årstid
autunno
秋季(qiūjì)
Årstid
inverno
冬季(dōngjì)
Årstid