Japanska | Fraser - Resa | Datum och tid

Datum och tid - Uppge vad klockan är

What time is it?
今何時ですか?
Fråga efter vilken tid det är
It is ___.
___時です
Säg tiden
... eight o'clock.
...八時です
hel timme
... half past eight.
...八時半です
halv timme
... quarter past eight.
八時十五分
kvarts timme efter hel timme
... quarter to eight.
八時四十五分
trekvarts timme

Datum och tid - Tid

When?
いつ?
Fråga om exakt tid och datum
now
I det här ögonblicket
soon
すぐ
Om en kort stund
later
あとで
Efter en ospecificerad längre tidsperiod
a year ago
一年前
Tid i relation till dagen i fråga
last month
先月
Tid i relation till dagen i fråga
last week
先週
Tid i relation till dagen i fråga
yesterday
昨日
Tid i relation till dagen i fråga
today
今日
Tid i relation till dagen i fråga
tomorrow
明日
Tid i relation till dagen i fråga
next week
来週
Tid i relation till dagen i fråga
next year
来年
Tid i relation till dagen i fråga
second(s)
Tidsenhet
minute(s)
Tidsenhet
hour(s)
時間
Tidsenhet
day(s)
Tidsenhet
week(s)
Tidsenhet
month(s)
Tidsenhet
year(s)
Tidsenhet
dawn
夜明け
Tid på dagen
morning
Tid på dagen
noon
Tid på dagen
afternoon
午後
Tid på dagen
evening
夕方
Tid på dagen
dusk
明け方
Tid på dagen
night
Tid på dagen
midnight
夜中
Tid på dagen

Datum och tid - Veckodagar

Monday
月曜日
Veckodag
Tuesday
火曜日
Veckodag
Wednesday
水曜日
Veckodag
Thursday
木曜日
Veckodag
Friday
金曜日
Veckodag
Saturday
土曜日
Veckodag
Sunday
日曜日
Veckodag

Datum och tid - Årstider

spring
Årstid
summer
Årstid
autumn/fall
Årstid
winter
Årstid