Japanska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopírovat
コピー
Vyjmout
カット
Vložit
貼り付け
Tučně
太字
Kurzíva
斜体
Podtržení
下線
Písmo
フォント
Velikost písma
フォント サイズ
Filtr
フィルター
Seřadit od A do Z
AからZまで並べ替え
Buňka
セル
Kopírovat formát
書式のコピー/貼り付け
Vyplnit
塗りつぶし
Ohraničení
罫線

Dator - Knappar i Office

Nový
新規
Otevřít
開く
Uložit
保存
Uložit jako
名前を付けて保存
Tisk
印刷する
Krok zpět
元に戻す
Změnit
やり直し
Vložit
挿入
Vymazat
削除
Přejmenovat
名前の変更
Nahradit
置換
Zavřít
閉じる
Zrušit
キャンセル
Řada
Sloupec
Náhled tisku
印刷プレビュー
Zmenšit
最小化する
Obnovit
復元

Dator - Infoga

Tabulka
Obrázek
画像
Graf
グラフ
Textová tabulka
テキスト ボックス
Záhlaví a zápatí
ヘッダー/フッター
Tvar
図形
Konec stránky
改ページ

Dator - Sidlayout

Záložka
タブ
Okraje
余白
Nastavit oblast tisku
印刷範囲の設定

Dator - Referenser

Vložit poznámky pod čarou
脚注の挿入
Vložit restřík
索引の挿入

Dator - Granska

Pravopis
スペルチェックと文章校正
Nastavit jazyk
言語の設定
Přeložit
翻訳
Počet slov
単語数
Komentáře
吹き出し

Dator - Visa

Pravítko
ルーラー