Franska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopírovat
Copier
Vyjmout
Couper
Vložit
Coller
Tučně
Gras
Kurzíva
Italique
Podtržení
Souligné
Písmo
Police
Velikost písma
Taille de police
Filtr
Filtrer
Seřadit od A do Z
Trier de A à Z
Buňka
Cellule
Kopírovat formát
Copier le format
Vyplnit
Remplissage
Ohraničení
Bordures

Dator - Knappar i Office

Nový
Nouveau
Otevřít
Ouvrir
Uložit
Enregistrer
Uložit jako
Enregistrer sous
Tisk
Imprimer
Krok zpět
Annuler
Změnit
Restauration
Vložit
Insérer
Vymazat
Supprimer
Přejmenovat
Renommer
Nahradit
Remplacer
Zavřít
Fermer
Zrušit
Annuler
Řada
Ligne
Sloupec
Colonne
Náhled tisku
Aperçu avant impression
Zmenšit
Réduire
Obnovit
Restaurer

Dator - Infoga

Tabulka
Tableau
Obrázek
Image
Graf
Graphique
Textová tabulka
Zone de texte
Záhlaví a zápatí
En-tête et pied de page
Tvar
Forme
Konec stránky
Saut de page

Dator - Sidlayout

Záložka
Onglet
Okraje
Marges
Nastavit oblast tisku
Définir la zone d'impression

Dator - Referenser

Vložit poznámky pod čarou
Insérer note de bas de page
Vložit restřík
Insérer index

Dator - Granska

Pravopis
Orthographe & grammaire
Nastavit jazyk
Définir la langue
Přeložit
Traduire
Počet slov
Statistiques
Komentáře
Bulles

Dator - Visa

Pravítko
Règle