Hindi | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopiera
Klipp ut
Klistra in
Fetstil
Kursivstil
Stryka under
Teckensnitt
Teckenstorlek
Filtrera
Sortera A till Ö
Cell
Överför formattering
Fyll
Kantlinjer

Dator - Knappar i Office

Nytt
Öppna
Spara
Spara som
Skriv ut
Ångra
Gör om
Infoga
Ta bort
Ändra namn
Ersätt
Stäng
Avbryt
Rad
Kolumn
Förhandsgranska utskrift
Minimera
Återställ

Dator - Infoga

Tabell
Bild
Diagram
Textruta
Sidhuvud och sidfot
Forma
Sidbrytning

Dator - Sidlayout

Flik
Marginaler
Ange utskriftsområde

Dator - Referenser

Infoga fotnot
Infoga index

Dator - Granska

Språkkontroll
Ange språk
Översätt
Antal ord
Pratbubblor

Dator - Visa

Linjal