Engelska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopiera
Copy
Klipp ut
Cut
Klistra in
Paste
Fetstil
Bold
Kursivstil
Italic
Stryka under
Underline
Teckensnitt
Font
Teckenstorlek
Font Size
Filtrera
Filter
Sortera A till Ö
Sort A to Z
Cell
Cell
Överför formattering
Format Painter
Fyll
Fill
Kantlinjer
Borders

Dator - Knappar i Office

Nytt
New
Öppna
Open
Spara
Save
Spara som
Save as
Skriv ut
Print
Ångra
Undo
Gör om
Redo
Infoga
Insert
Ta bort
Delete
Ändra namn
Rename
Ersätt
Replace
Stäng
Close
Avbryt
Cancel
Rad
Row
Kolumn
Column
Förhandsgranska utskrift
Print Preview
Minimera
Minimize
Återställ
Restore

Dator - Infoga

Tabell
Table
Bild
Picture
Diagram
Chart
Textruta
Text Box
Sidhuvud och sidfot
Header & Footer
Forma
Shape
Sidbrytning
Page Break

Dator - Sidlayout

Flik
Tab
Marginaler
Margins
Ange utskriftsområde
Set Print Area

Dator - Referenser

Infoga fotnot
Insert Footnote
Infoga index
Insert Index

Dator - Granska

Språkkontroll
Spelling & Grammar
Ange språk
Set language
Översätt
Translate
Antal ord
Word Count
Pratbubblor
Balloons

Dator - Visa

Linjal
Ruler