Danska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopiera
Kopi
Klipp ut
Klip
Klistra in
Indsæt
Fetstil
Fed
Kursivstil
Kursiv
Stryka under
Understreg
Teckensnitt
Skrifttype
Teckenstorlek
Skriftstørrelse
Filtrera
Filter
Sortera A till Ö
Sortere A til Z
Cell
Celle
Överför formattering
Format Maler
Fyll
Fylde
Kantlinjer
Kanter

Dator - Knappar i Office

Nytt
Ny
Öppna
Åben
Spara
Gem
Spara som
Gem som
Skriv ut
Print
Ångra
Gøre om
Gör om
Ændre
Infoga
Indsæt
Ta bort
Slet
Ändra namn
Omdøbe
Ersätt
Erstatte
Stäng
Luk
Avbryt
Annullere
Rad
Række
Kolumn
Kolonne
Förhandsgranska utskrift
Se print
Minimera
Minimere
Återställ
Genopret

Dator - Infoga

Tabell
Tabel
Bild
Billede
Diagram
Skema
Textruta
Tekst Boks
Sidhuvud och sidfot
Sidehoved & Sidefod
Forma
Form
Sidbrytning
Sidebrud

Dator - Sidlayout

Flik
Faneblad
Marginaler
Margener
Ange utskriftsområde
Set print Område

Dator - Referenser

Infoga fotnot
Indsæt Fodnote
Infoga index
Indsæt Indeks

Dator - Granska

Språkkontroll
Stavning & Grammatik
Ange språk
Indstil sprog
Översätt
Oversæt
Antal ord
Ordoptælling
Pratbubblor
Balloner

Dator - Visa

Linjal
Lineal