Arabiska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopiera
نسخ
Klipp ut
قص
Klistra in
لصق
Fetstil
خط عريض
Kursivstil
خط مائل
Stryka under
تحته خط
Teckensnitt
خط
Teckenstorlek
حجم الخط
Filtrera
تصفية
Sortera A till Ö
تصنيف من أ-ي
Cell
خلية
Överför formattering
رسام الصيغة
Fyll
ملء
Kantlinjer
الحدود

Dator - Knappar i Office

Nytt
جديد
Öppna
فتح
Spara
حفظ
Spara som
حفظ باسم
Skriv ut
طباعة
Ångra
تراجع
Gör om
إعادة
Infoga
إدراج
Ta bort
حذف
Ändra namn
إعادة تسمية
Ersätt
استبدال
Stäng
إغلاق
Avbryt
إلغاء
Rad
صف
Kolumn
عمود
Förhandsgranska utskrift
استعراض قبل الطباعة
Minimera
تصغير
Återställ
استعادة

Dator - Infoga

Tabell
جدول
Bild
صورة
Diagram
مخطط
Textruta
مربع نص
Sidhuvud och sidfot
رأس وأسفل الصفحة
Forma
شكل
Sidbrytning
فاصل الصفحة

Dator - Sidlayout

Flik
علامة تبويب
Marginaler
الهوامش
Ange utskriftsområde
ضبط منطقة الطباعة

Dator - Referenser

Infoga fotnot
إدراج حاشية
Infoga index
ادراج حاشية

Dator - Granska

Språkkontroll
الأخطاء الإملائية والنحوية
Ange språk
ضبط اللغة
Översätt
ترجمة
Antal ord
عدد الكلمات
Pratbubblor
البالونات

Dator - Visa

Linjal
المسطرة