Svenska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Copiar
Kopiera
Cortar
Klipp ut
Pegar
Klistra in
Negrita
Fetstil
Cursiva
Kursivstil
Subrayar
Stryka under
Fuente
Teckensnitt
Tamaño de fuente
Teckenstorlek
Filtro
Filtrera
Ordenar de A a Z
Sortera A till Ö
Celda
Cell
Copiar formato
Överför formattering
Relleno
Fyll
Bordes
Kantlinjer

Dator - Knappar i Office

Nuevo
Nytt
Abrir
Öppna
Guardar
Spara
Guardar como
Spara som
Imprimir
Skriv ut
Deshacer
Ångra
Rehacer
Gör om
Insertar
Infoga
Eliminar
Ta bort
Cambiar nombre
Ändra namn
Reemplazar
Ersätt
Cerrar
Stäng
Cancelar
Avbryt
Fila
Rad
Columna
Kolumn
Vista previa de impresión
Förhandsgranska utskrift
Minimizar
Minimera
Restaurar
Återställ

Dator - Infoga

Tabla
Tabell
Imagen
Bild
Gráfico
Diagram
Cuadro de texto
Textruta
Encabezado y pie de página
Sidhuvud och sidfot
Forma
Forma
Salto de página
Sidbrytning

Dator - Sidlayout

Pestaña
Flik
Márgenes
Marginaler
Establecer área de impresión
Ange utskriftsområde

Dator - Referenser

Insertar nota al pie
Infoga fotnot
Insertar índice
Infoga index

Dator - Granska

Ortografía y gramática
Språkkontroll
Configuración de idioma
Ange språk
Traducir
Översätt
Contar palabras
Antal ord
Globos
Pratbubblor

Dator - Visa

Regla
Linjal