Hindi | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Копировать (Kopirovat')
Вырезать (Vyrezat')
Вставить (Vstavit')
Жирный (Zhirnyy)
Курсив (Kursiv)
Подчёркнутый (Podchorknutyy)
Шрифт (Shrift)
Размер шрифта (Razmer shrifta)
Сортировать (Sortirovat')
Сортировать от А до Я (Sortirovat' ot A do YA)
Ячейка (Yacheyka)
Формат по образцу (Format po obraztsu)
Заполнить (Zapolnit')
Границы (Granitsy)

Dator - Knappar i Office

Новый (Novyy)
Открыть (Otkryt')
Сохранить (Sokhranit')
Сохранить как (Sokhranit' kak)
Распечатать (Raspechatat')
Отменить (Otmenit')
Восстановить (Vosstanovit')
Вставить (Vstavit')
Удалить (Udalit')
Переименовать (Pereimenovat')
Заменить (Zamenit')
Закрыть (Zakryt')
Отменить (Otmenit')
Строка (Stroka)
Столбец (Stolbets)
Предварительный просмотр печати (Predvaritel'nyy prosmotr pechati)
Уменьшить (Umen'shit')
Восстановить (Vosstanovit')

Dator - Infoga

Таблица (Tablitsa)
Рисунок (Risunok)
Диаграмма (Diagramma)
Поле для текста (Pole dlya teksta)
Колонтитулы (Kolontituly)
Форматирование (Formatirovaniye)
Разрыв страницы (Razryv stranitsy)

Dator - Sidlayout

Табуляция (Tabulyatsiya)
Границы (Granitsy)
Установить границы печати (Ustanovit' granitsy pechati)

Dator - Referenser

Вставить сноску (Vstavit' snosku)
Вставить список (Vstavit' spisok)

Dator - Granska

Правописание и грамматика (Pravopisaniye i grammatika)
Установить язык (Ustanovit' yazyk)
Перевести (Perevesti)
Количество слов (Kolichestvo slov)
Облачка с текстом (Oblachkа s tekstom)

Dator - Visa

Линейка (Lineyka)