Vietnamesiska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Copiar
Sao
Recortar
Cắt
Colar
Dán
Negrito
In đậm
Itálico
In nghiêng
Sublinhado
Gạch chân
Fonte
Phông
Tamanho de fonte
Cỡ chữ
Filtro
Lọc
Ordenar de A a Z
Sắp xếp A-Z
Célula
Ô
Pincel de formatação
Chổi quét
Preenchimento
Điền
Áreas
Đường viền

Dator - Knappar i Office

Novo
Tạo mới
Abrir
Mở
Salvar
Lưu
Salvar como
Lưu với tên file
Imprimir
In ấn
Desfazer
Hủy thao tác
Refazer
Khôi phục thao tác
Inserir
Chèn
Deletar
Xóa
Renomear
Đổi tên
Substituir
Thay thế
Fechar
Đóng
Cancelar
Hủy
Linha
Hàng
Coluna
Cột
Visualização de Impressão
Xem trước trang in
Minimizar
Thu nhỏ
Restaurar
Phục hồi

Dator - Infoga

Tabela
Bảng
Imagem
Hình ảnh
Gráfico
Biểu đồ
Caixa de texto
Hộp văn bản
Cabeçalho & Rodapé
Tiêu đề đầu & cuối trang
Forma
Hình dạng
Quebra de página
Ngắt trang

Dator - Sidlayout

Guia
Tab
Margens
Lề
Definir área de impressão
Chọn vùng in

Dator - Referenser

Inserir nota de rodapé
Chú thích cuối trang
Inserir índice
Chỉ mục văn bản

Dator - Granska

Ortografia e gramática
Đánh vần & Ngữ pháp
Definir idioma
Cài đặt ngôn ngữ
Traduzir
Dịch
Contagem de Palavras
Đếm số từ
Balões
Ô ghi chú

Dator - Visa

Régua
Thước kẻ