Italienska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopiuj
Copia
Wytnij
Taglia
Wklej
Incolla
Pogrubienie
Grassetto
Kursywa
Corsivo
Podkreślenie
Sottolineato
Czcionka
Carattere
Rozmiar czcionki
Dimensione carattere
Filtr
Filtra
Sortuj od A do Z
Ordinamento crescente
Komórka
Cella
Malarz formatów
Copia formato
Wypełnienie
Colore riempimento
Obramowanie
Bordi

Dator - Knappar i Office

Nowy
Nuovo
Otwórz
Apri
Zapisz
Salva
Zapisz jako
Salva come
Drukuj
Stampa
Cofnij
Annulla
Ponów
Ripeti
Wstaw
Inserisci
Usuń
Elimina
Zmień nazwę
Rinomina
Zamień
Sostituisci
Zamknij
Chiudi
Anuluj
Cancella
Wiersz
Riga
Kolumna
Colonna
Podgląd wydruku
Anteprima di stampa
Minimalizuj
Riduci a icona
Przywróć
Ingrandisci

Dator - Infoga

Tabela
Tabella
Obraz
Immagine
Wykres
Grafico
Pole tekstowe
Casella di testo
Nagłówek/Stopka
Intestazione e pié di pagina
Kształt
Forma
Podział strony
Interruzione di pagina

Dator - Sidlayout

Karta
Scheda
Marginesy
Margini
Ustaw obszar wydruku
Area di stampa

Dator - Referenser

Wstaw przypis
Inserisci nota a pié di pagina
Wstaw indeks
Inserisci indice

Dator - Granska

Pisownia i gramatyka
Controllo ortografia
Ustaw język
Imposta lingua
Przetłumacz
Traduci
Statystyka wyrazów
Conteggio parole
Dymki
Commento

Dator - Visa

Linijka
Righello