Franska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopiuj
Copier
Wytnij
Couper
Wklej
Coller
Pogrubienie
Gras
Kursywa
Italique
Podkreślenie
Souligné
Czcionka
Police
Rozmiar czcionki
Taille de police
Filtr
Filtrer
Sortuj od A do Z
Trier de A à Z
Komórka
Cellule
Malarz formatów
Copier le format
Wypełnienie
Remplissage
Obramowanie
Bordures

Dator - Knappar i Office

Nowy
Nouveau
Otwórz
Ouvrir
Zapisz
Enregistrer
Zapisz jako
Enregistrer sous
Drukuj
Imprimer
Cofnij
Annuler
Ponów
Restauration
Wstaw
Insérer
Usuń
Supprimer
Zmień nazwę
Renommer
Zamień
Remplacer
Zamknij
Fermer
Anuluj
Annuler
Wiersz
Ligne
Kolumna
Colonne
Podgląd wydruku
Aperçu avant impression
Minimalizuj
Réduire
Przywróć
Restaurer

Dator - Infoga

Tabela
Tableau
Obraz
Image
Wykres
Graphique
Pole tekstowe
Zone de texte
Nagłówek/Stopka
En-tête et pied de page
Kształt
Forme
Podział strony
Saut de page

Dator - Sidlayout

Karta
Onglet
Marginesy
Marges
Ustaw obszar wydruku
Définir la zone d'impression

Dator - Referenser

Wstaw przypis
Insérer note de bas de page
Wstaw indeks
Insérer index

Dator - Granska

Pisownia i gramatyka
Orthographe & grammaire
Ustaw język
Définir la langue
Przetłumacz
Traduire
Statystyka wyrazów
Statistiques
Dymki
Bulles

Dator - Visa

Linijka
Règle