Engelska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopiëren
Copy
Knippen
Cut
Plakken
Paste
Vet
Bold
Cursief
Italic
Onderstrepen
Underline
Lettertype
Font
Tekengrootte
Font Size
Filteren
Filter
Van A naar Z sorteren
Sort A to Z
Cel
Cell
Opmaak kopiëren/plakken
Format Painter
Opvullen
Fill
Randen
Borders

Dator - Knappar i Office

Nieuw
New
Openen
Open
Opslaan
Save
Opslaan als
Save as
Afdrukken
Print
Ongedaan maken
Undo
Opnieuw
Redo
Invoegen
Insert
Verwijderen
Delete
Naam wijzigen
Rename
Vervangen
Replace
Sluiten
Close
Annuleren
Cancel
Rij
Row
Kolom
Column
Afdrukvoorbeeld
Print Preview
Minimaliseren
Minimize
Herstellen
Restore

Dator - Infoga

Tabel
Table
Afbeelding
Picture
Grafiek
Chart
Tekstvak
Text Box
Kop- en voettekst
Header & Footer
Vormen
Shape
Pagina-einde
Page Break

Dator - Sidlayout

Tabblad
Tab
Marges
Margins
Afdrukbereik bepalen
Set Print Area

Dator - Referenser

Voetnoot invoegen
Insert Footnote
Index invoegen
Insert Index

Dator - Granska

Spelling
Spelling & Grammar
Taal instellen
Set language
Vertalen
Translate
Woorden tellen
Word Count
Ballonnen
Balloons

Dator - Visa

Lineaal
Ruler