Ungerska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Copy
Másolás
Cut
Kivágás
Paste
Beillesztés
Bold
Félkövér
Italic
Dőlt
Underline
Aláhúzás
Font
Betűtípus
Font Size
Betűméret
Filter
Szűrő
Sort A to Z
Rendezési sorrend A-Z
Cell
Cella
Format Painter
Formátum másolása
Fill
Kitölt
Borders
Szegélyek

Dator - Knappar i Office

New
Új
Open
Megnyitás
Save
Mentés
Save as
Mentés mint
Print
Nyomtatás
Undo
Visszavonás
Redo
Mégis / Ismét
Insert
Beszúrás
Delete
Törlés
Rename
Átnevezés
Replace
Áthelyezés
Close
Bezárás
Cancel
Törlés
Row
Sor
Column
Oszlop
Print Preview
Nyomtatási nézet
Minimize
Kicsinyítés
Restore
Visszaállítás

Dator - Infoga

Table
Táblázat
Picture
Kép
Chart
Diagram
Text Box
Szövegdoboz
Header & Footer
Fejléc és élőláb
Shape
Formátum
Page Break
Oldaltörés

Dator - Sidlayout

Tab
Lap / Fül
Margins
Margók
Set Print Area
Nyomtatási terület kijelölése

Dator - Referenser

Insert Footnote
Lábjegyzet beszúrása
Insert Index
Tárgymutató beszúrása

Dator - Granska

Spelling & Grammar
Helyesírás és nyelvtan
Set language
Nyelv beállítása
Translate
Fordítás
Word Count
Szószám
Balloons
Buborékok

Dator - Visa

Ruler
Vonalzó