Turkiska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Copy
Kopyala
Cut
Kes
Paste
Yapıştır
Bold
Kalın
Italic
İtalik
Underline
Alt çizgi
Font
Yazı tipi
Font Size
Yazı tipi boyutu
Filter
Filtre
Sort A to Z
A'dan Z'ye sırala
Cell
Hücre
Format Painter
Biçim Boyacısı
Fill
Doldur
Borders
Kenarlıklar

Dator - Knappar i Office

New
Yeni
Open
Açık
Save
Kaydet
Save as
olarak kaydet
Print
Yazdır
Undo
Geri al
Redo
Tekrar yap
Insert
Sok
Delete
Sil
Rename
Tekrar adlandır
Replace
Değiştir
Close
Kapat
Cancel
İptal et
Row
Sıra
Column
Sütun
Print Preview
Baskı Önizleme
Minimize
Kiçült
Restore
Yeniden yapılandır

Dator - Infoga

Table
Tablo
Picture
Resim
Chart
Grafik
Text Box
Metin kutusu
Header & Footer
Üstbilgi & Altbilgi
Shape
Şekil
Page Break
Sayfa Sonu

Dator - Sidlayout

Tab
Sekme
Margins
Boşluklar
Set Print Area
Baskı Alanını Ayarla

Dator - Referenser

Insert Footnote
Dipnot Gir
Insert Index
İçerik Gir

Dator - Granska

Spelling & Grammar
Heceleme & Gramer
Set language
Dili ayarla
Translate
Çevir
Word Count
Kelime Sayısı
Balloons
Balonlar

Dator - Visa

Ruler
Cetvel