Hindi | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopi
Klip
Indsæt
Fed
Kursiv
Understreg
Skrifttype
Skriftstørrelse
Filter
Sortere A til Z
Celle
Format Maler
Fylde
Kanter

Dator - Knappar i Office

Ny
Åben
Gem
Gem som
Print
Gøre om
Ændre
Indsæt
Slet
Omdøbe
Erstatte
Luk
Annullere
Række
Kolonne
Se print
Minimere
Genopret

Dator - Infoga

Tabel
Billede
Skema
Tekst Boks
Sidehoved & Sidefod
Form
Sidebrud

Dator - Sidlayout

Faneblad
Margener
Set print Område

Dator - Referenser

Indsæt Fodnote
Indsæt Indeks

Dator - Granska

Stavning & Grammatik
Indstil sprog
Oversæt
Ordoptælling
Balloner

Dator - Visa

Lineal