Grekiska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.)
Göra en reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_, παρακαλώ. (Éna trapézi ya _[arithmós atómon]_, parakaló.)
Fråga efter ett bord
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na pliróso me pistotikí kárta?)
Fråga om du kan betala med kreditkort
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Προσφέρετε φαγητό για χορτοφάγους; (Prosférete fagitó ya hortofágus?)
Fråga om de har vegetariska rätter
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Προσφέρετε φαγητό κόσερ; (Prosférete fagitó kóser?)
Fråga om de har kosher-rätter
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Προσφέρετε φαγητό χαλάλ; (Prosférete fagitó xalál?)
Fråga om de har halal-rätter
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Δείχνετε σπορτ; Θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ____. (Díhnete sport? Tha thélame na parakoluthísume to pehnídi ____.)
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Μπορώ να δω το μενού, παρακαλώ; (Boró na do to menú parakaló?)
Be om menyn
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Με συγχωρείτε. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε, παρακαλώ. (Me sighoríte. Tha thélame na paragkílume, parakaló.)
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Τι προτείνετε από το μενού; (Ti protínete apó to menú?)
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Τι είναι η σπεσιαλιτέ του εστιατορίου; (Ti íne i spesialité tu estiatoríu?)
Fråga om restaurangen har någon specialitet
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Προσφέρετε κάποια τοπική σπεσιαλιτέ; (Prosférete kápya topikí spesialité?)
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Έχω αλεργία στο ____. Περιέχει ____; (Ého alergía sto ____. Periéhi ____?)
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Έχω διαβήτη. Περιέχει ζάχαρη ή υδρογονάνθρακες; (Ého diavíti. Periéhi záhari í idrogonánthrakes?)
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Δεν τρώω ___. Υπάρχει ___ σε αυτό το πιάτο; (Den tróo ___. Ypárhi ___ se aftó to pyáto?)
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Θα ήθελα να παραγγείλω _[πιάτο]_, παρακαλώ. (Tha íthela na paraggílo _[pyáto]_, parakaló.)
Beställa en viss rätt
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Θα θέλαμε να παραγγείλουμε ορεκτικά, παρακαλώ. (Tha thélame na paraggílume orektiká, parakaló.)
Beställa förrätter
沙拉(shālā)
σαλάτα (saláta)
rätt
汤(tāng)
σούπα (súpa)
rätt
肉(ròu)
κρέας (kréas)
mat
猪肉(zhūròu)
χοιρινό (hirinó)
typ av kött
牛肉(niúròu)
βοδινό (vodinó)
typ av kött
鸡肉(jīròu)
κοτόπουλο (kotópulo)
typ av kött
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Θα ήθελα το κρέας μου κόκκινο/αιμάσσον/καλοψημένο; (Tha íthela to kréas mu kókkino/emassón/kalopsiméno?)
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
海鲜(hǎixiān)
θαλασσινά (thalassiná)
mat
鱼(yú)
ψάρι (psári)
mat
意大利面(yìdàlì miàn)
μακαρόνια (makarónya)
rätt
盐(yán)
αλάτι (aláti)
胡椒(hújiāo)
πιπέρι (pipéri)
芥末(jièmò)
μουστάρδα (mustárda)
番茄酱(fānqié jiàng)
κέτσαπ (kétsap)
面包(miànbāo)
ψωμί (psomí)
黄油(huángyóu)
βούτυρο (vútiro)
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Θα ήθελα ένα ακόμη, παρακαλώ! (Tha íthela éna akómi, parakaló!)
Be om påfyllning
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Σας ευχαριστώ, αυτό είναι αρκετό. (Sas efharistó. aftó íne arketó.)
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Θα θέλαμε να παραγγείλουμε επιδόρπιο, παρακαλώ. (Tha thélame na paragkílume epidórpio, parakaló.)
Be om att få beställa efterrätt
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Θα ήθελα ___, παρακαλώ. (Tha íthela ___, parakaló.)
Beställa efterrätt
冰淇淋(bīngqílín)
παγωτό (pagotó)
efterrätt
蛋糕(dàngāo)
κέικ (kéik)
efterrätt
巧克力(qiǎokèlì)
σοκολάτα (sokoláta)
efterrätt
饼干(bǐnggān)
μπισκότα (biskóta)
efterrätt
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Καλή όρεξη (Kalí órexi!)
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Θα ήθελα ένα/μια _[ποτό]_, παρακαλώ. (Tha íthela éna/mya _[potó]_, parakaló.)
Beställa drycker
带气的水(dài qì de shuǐ)
μεταλλικό νερό (metallikó neró)
dryck
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
νερό (neró)
dryck
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
μια μπίρα (mya bíra)
dryck
一瓶酒(yī píng jiǔ)
ένα μπουκάλι κρασί (éna bukáli krasí)
dryck
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
ένα καφέ (éna kafé)
dryck
一杯茶(yībēi chá)
ένα τσάι (éna tsái)
dryck
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Δεν πίνω αλκοόλ. Έχει αλκοόλ αυτό το ποτό; (Den píno alkoól. Éhi alkoól aftó to potó?)
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Θα θέλαμε να πληρώσουμε, παρακαλώ. (Tha thélame na plirósume parakaló.)
Meddela att ni vill betala.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Θα θέλαμε να πληρώσουμε ξεχωριστά. (Tha thélame na plirósume xehoristá.)
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Θα πληρώσω για όλους. (Tha pliróso ya ólus)
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Σε προσκαλώ για γεύμα/δείπνο. (Se proskaló ya gévma/dípno.)
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Κρατήστε τα ρέστα. (Kratíste ta résta.)
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
太美味了!(tài měiwèile!)
Το φαγητό ήταν νόστιμο! (To fagitó ítan nóstimo!)
Berömma maten.
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Δώστε συγχαρητήρια στον σεφ! (Dóste sigharitírya ston sef!)
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Το φαγητό μου είναι κρύο. (To fagitó mu íne krío.)
Klaga på att maten är för kall
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Αυτό δεν είναι μαγειρεμένο σωστά. (Aftó den íne magireméno sostá.)
Tillagningstiden var för kort
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Αυτό είναι παραμαγειρεμένο. (Aftó íne paramayireméno.)
Tillagningstiden var för lång
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Δεν το παράγγειλα αυτό, εγώ παράγγειλα____. (Den to parágkila aftó, egó parágkila___.)
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Αυτό το κρασί είναι χαλασμένο. (Aftó to krasí íne halasméno.)
Anmärk på att vinet smakar kork
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Παραγγείλαμε έχει και μισή ώρα. (Paragkílame éhi ke misí óra.)
Klaga över väntetiden för den beställda maten
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Αυτό το ποτό δεν είναι κρύο. (Aftó to potó den íne krío.)
Klaga på dryckens varma temperatur
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Το ποτό μου έχει παράξενη γεύση. (To potó mu éhi paráxeni géfsi.)
Anmärk på att din drink smakar konstigt
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Παράγγειλα το ποτό μου χωρίς πάγο. (Parágkila to potó mu horís págo.)
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Λείπει ένα πιάτο. (Lípi éna pyáto.)
Meddela att din beställning inte är fullständig
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Αυτό δεν είναι καθαρό. (Aftó den íne katharó)
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Έχει___; (Éhi___?)
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Μπορείτε να ετοιμάσετε το πιάτο χωρίς ____; (Boríte na etimásete to pyáto horís ____?)
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Έχω αλλεργίες. Αν υπάρξει αντίδραση, παρακαλώ βρείτε τα φάρμακα μου στην τσάντα/τσέπη μου! (Ého alergíes. An ipárxi antídrasi, parakaló vríte ta fármaka mu stin tsánta/tsépi mu!)
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ξηροί καρποί/φιστίκια (xirí karpí/fistíkya)
Födoämnesallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
σησάμι/πασατέμπο (sisámi/pasatémpo)
Födoämnesallergi
鸡蛋(jīdàn)
αυγό (afgó)
Födoämnesallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
θαλασσινά/ψάρια/οστρακοειδή/γαρίδες (thalassiná/psárya/ostrakoidí/garídes)
Födoämnesallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
αλεύρι/σιτάρι (alévri/sitári)
Födoämnesallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
γάλα/λακτόζη/γαλακτοκομικά (gála/laktózi/galaktokomiká)
Födoämnesallergi
面筋(miànjīn)
γλουτένη (gluténi)
Födoämnesallergi
豆类(dòu lèi)
σόγια (sóya)
Födoämnesallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
ψυχανθή/φασόλια/αρακάς/καλαμπόκι (psihánthi/fasólya/arakás/kalampóki)
Födoämnesallergi
蘑菇(mógū)
μανιτάρια (manitária)
Födoämnesallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
φρούτο/ακτινίδιο/καρύδα (frúto/aktinídio/karída)
Födoämnesallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
σχοινόπρασο/κρεμμύδια/σκόρδο (schinópraso/kremídya/skórdo)
Födoämnesallergi
酒精(jiǔjīng)
αλκοόλ (alkoól)
Födoämnesallergi