Tyska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.
Göra en reservation
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.
Fråga efter ett bord
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Fråga om du kan betala med kreditkort
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
Fråga om de har vegetariska rätter
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
Fråga om de har kosher-rätter
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Bieten Sie Halal-Gerichte an?
Fråga om de har halal-rätter
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel sehen.
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Kann ich die Speisekarte haben, bitte?
Be om menyn
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Was können Sie von der Karte empfehlen?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Gibt es eine Spezialität des Hauses?
Fråga om restaurangen har någon specialitet
Ĉu estas loka fako?
Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate drin?
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.
Beställa en viss rätt
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.
Beställa förrätter
salaton
Salat
rätt
supon
Suppe
rätt
karnon
Fleisch
mat
porkaĵon
Schwein
typ av kött
bovaĵon
Rind
typ av kött
kokidon
Hühnchen
typ av kött
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
marmanĝaĵon
Fischgerichte
mat
fiŝon
Fisch
mat
pastaĵon
Nudeln
rätt
salon
Salz
pipron
Pfeffer
mustardon
Senf
keĉupon
Ketchup
panon
Brot
buteron
Butter
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!
Be om påfyllning
Dankon, tio sufiĉas.
Danke, das reicht.
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.
Be om att få beställa efterrätt
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Ich hätte gern ___, bitte.
Beställa efterrätt
gelaton
Eis
efterrätt
kukon
Kuchen
efterrätt
ĉokoladon
Schokolade
efterrätt
keksojn
Kekse
efterrätt
Ĝuu vian manĝon!
Guten Appetit!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.
Beställa drycker
karbonatan akvon
ein Wasser mit Kohlensäure
dryck
akvon sen gaso
ein stilles Wasser
dryck
bieron
ein Bier
dryck
botelon da vino
eine Flasche Wein
dryck
kafon
einen Kaffee
dryck
teon
einen Tee
dryck
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

Ni volus pagi, bonvolu.
Wir möchten gern bezahlen, bitte.
Meddela att ni vill betala.
Ni ŝatus pagi aparte.
Wir möchten getrennt bezahlen.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
Mi pagos ĉion.
Ich bezahle für alles.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Konservu la moneton.
Der Rest ist für Sie.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
La manĝaĵo estis bongusta!
Das Essen war lecker!
Berömma maten.
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

Mia manĝo estas malvarma.
Mein Essen ist kalt.
Klaga på att maten är för kall
Tiu ne estas konvene kuirita.
Das ist nicht ordentlich durch.
Tillagningstiden var för kort
Tiu estas tro kuirita.
Das ist zerkocht.
Tillagningstiden var för lång
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
Tiu vino estas korkita.
Dieser Wein ist verkorkt.
Anmärk på att vinet smakar kork
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.
Klaga över väntetiden för den beställda maten
Tiu trinkaĵo estas varma.
Dieses Getränk ist nicht kalt.
Klaga på dryckens varma temperatur
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Mein Getränk schmeckt komisch.
Anmärk på att din drink smakar konstigt
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
Unu pladon mankas.
Es fehlt noch ein Gericht.
Meddela att din beställning inte är fullständig
Tiu ne estas pura.
Das ist nicht sauber.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

Ĉu estas ___ en ĉi?
Ist/Sind da ___ drin?
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische Reaktion habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in meiner Tasche!
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
nuksoj/arakidoj
Nüsse/Erdnüsse
Födoämnesallergi
sezamosemoj/sunfloro
Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
Födoämnesallergi
ovo
Ei
Födoämnesallergi
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen
Födoämnesallergi
faruno/greno
Mehl/Weizen
Födoämnesallergi
lakto/laktozo/laktejo
Milch/Laktose/Milchprodukte
Födoämnesallergi
gluteno
Gluten
Födoämnesallergi
sojo
Soja
Födoämnesallergi
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Födoämnesallergi
fungoj
Pilze
Födoämnesallergi
fruktoj/kivo/kokoso
Frucht/Kiwi/Kokosnuss
Födoämnesallergi
cebolletaoj/cepoj/ajlo
Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Födoämnesallergi
alkoholo
Alkohol
Födoämnesallergi