Engelska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Göra en reservation
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
A table for _[number of people]_, please.
Fråga efter ett bord
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Do you accept credit cards?
Fråga om du kan betala med kreditkort
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Do you offer vegetarian food?
Fråga om de har vegetariska rätter
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Do you offer kosher food?
Fråga om de har kosher-rätter
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Do you offer halal food?
Fråga om de har halal-rätter
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
May I see the menu, please?
Be om menyn
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Excuse me. We would like to order, please.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
Kion vi rekomendas sur la menuo?
What can you recommend on the menu?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Is there a house specialty?
Fråga om restaurangen har någon specialitet
Ĉu estas loka fako?
Is there a local specialty?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
I would like to order _[dish]_, please.
Beställa en viss rätt
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
We would like to order appetizers, please.
Beställa förrätter
salaton
salad
rätt
supon
soup
rätt
karnon
meat
mat
porkaĵon
pork
typ av kött
bovaĵon
beef
typ av kött
kokidon
chicken
typ av kött
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
I would like my meat rare/medium/well done.
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
marmanĝaĵon
seafood
mat
fiŝon
fish
mat
pastaĵon
pasta
rätt
salon
salt
pipron
pepper
mustardon
mustard
keĉupon
ketchup
panon
bread
buteron
butter
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
I would like a refill, please!
Be om påfyllning
Dankon, tio sufiĉas.
Thank you, that's enough.
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
We would like to order some dessert, please.
Be om att få beställa efterrätt
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
I would like to have ___, please.
Beställa efterrätt
gelaton
ice cream
efterrätt
kukon
cake
efterrätt
ĉokoladon
chocolate
efterrätt
keksojn
cookies
efterrätt
Ĝuu vian manĝon!
Enjoy your meal!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
I would like to have _[beverage]_, please.
Beställa drycker
karbonatan akvon
a sparkling water
dryck
akvon sen gaso
a still water
dryck
bieron
a beer
dryck
botelon da vino
a bottle of wine
dryck
kafon
a coffee
dryck
teon
a tea
dryck
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

Ni volus pagi, bonvolu.
We would like to pay, please.
Meddela att ni vill betala.
Ni ŝatus pagi aparte.
We would like to pay separately.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
Mi pagos ĉion.
I will pay for everything.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
I am treating you to lunch/dinner.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Konservu la moneton.
Keep the change.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
La manĝaĵo estis bongusta!
The food was delicious!
Berömma maten.
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Give my compliments to the chef!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

Mia manĝo estas malvarma.
My food is cold.
Klaga på att maten är för kall
Tiu ne estas konvene kuirita.
This is not properly cooked.
Tillagningstiden var för kort
Tiu estas tro kuirita.
This is overcooked.
Tillagningstiden var för lång
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
I did not order this, I ordered ___.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
Tiu vino estas korkita.
This wine has corked.
Anmärk på att vinet smakar kork
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
We ordered more than thirty minutes ago.
Klaga över väntetiden för den beställda maten
Tiu trinkaĵo estas varma.
This drink is not cold.
Klaga på dryckens varma temperatur
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
My drink tastes strange.
Anmärk på att din drink smakar konstigt
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
I ordered my drink without ice.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
Unu pladon mankas.
There's one dish missing.
Meddela att din beställning inte är fullständig
Tiu ne estas pura.
This is not clean.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

Ĉu estas ___ en ĉi?
Is/are there___in this?
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Could you please prepare the dish without ____?
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
nuksoj/arakidoj
nuts/peanuts
Födoämnesallergi
sezamosemoj/sunfloro
sesame seeds/sunflower seeds
Födoämnesallergi
ovo
egg
Födoämnesallergi
mariskoj/fiŝo/salikokoj
seafood/fish/shellfish/shrimps
Födoämnesallergi
faruno/greno
flour/wheat
Födoämnesallergi
lakto/laktozo/laktejo
milk/lactose/dairy
Födoämnesallergi
gluteno
gluten
Födoämnesallergi
sojo
soy
Födoämnesallergi
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
leguminous plants/beans/peas/corn
Födoämnesallergi
fungoj
mushrooms
Födoämnesallergi
fruktoj/kivo/kokoso
fruit/kiwi/coconut
Födoämnesallergi
cebolletaoj/cepoj/ajlo
chives/onions/garlic
Födoämnesallergi
alkoholo
alcohol
Födoämnesallergi