Thailändska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Göra en reservation
A table for _[number of people]_, please.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Fråga efter ett bord
Do you accept credit cards?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Fråga om du kan betala med kreditkort
Do you offer vegetarian food?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Fråga om de har vegetariska rätter
Do you offer kosher food?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Fråga om de har kosher-rätter
Do you offer halal food?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Fråga om de har halal-rätter
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

May I see the menu, please?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Be om menyn
Excuse me. We would like to order, please.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
What can you recommend on the menu?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
Is there a house specialty?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Fråga om restaurangen har någon specialitet
Is there a local specialty?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
I am allergic to ____. Does this contain ____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
I don't eat ____. Is there ___ in this?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
I would like to order _[dish]_, please.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Beställa en viss rätt
We would like to order appetizers, please.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Beställa förrätter
salad
สลัด (salad)
rätt
soup
ซุป (soup)
rätt
meat
เนื้อ (nuer)
mat
pork
หมู (mhoo)
typ av kött
beef
เนื้อวัว (nuer wua)
typ av kött
chicken
ไก่ (kai)
typ av kött
I would like my meat rare/medium/well done.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
seafood
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
mat
fish
ปลา (pla)
mat
pasta
พาสต้า (pasta)
rätt
salt
เกลือ (kluer)
pepper
พริกไทย (prik tai)
mustard
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
bread
ขนมปัง (ka nom pung)
butter
เนย (noey)
I would like a refill, please!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Be om påfyllning
Thank you, that's enough.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
We would like to order some dessert, please.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Be om att få beställa efterrätt
I would like to have ___, please.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Beställa efterrätt
ice cream
ไอศกรีม (I-tim)
efterrätt
cake
ขนมเค้ก (cake)
efterrätt
chocolate
ช็อกโกแลต (chocolate)
efterrätt
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
efterrätt
Enjoy your meal!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

I would like to have _[beverage]_, please.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Beställa drycker
a sparkling water
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
dryck
a still water
น้ำเปล่า (nam plao)
dryck
a beer
เบียร์ (beer)
dryck
a bottle of wine
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
dryck
a coffee
กาแฟ (ka-fae)
dryck
a tea
น้ำชา (nam cha)
dryck
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

We would like to pay, please.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Meddela att ni vill betala.
We would like to pay separately.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
I will pay for everything.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
I am treating you to lunch/dinner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Keep the change.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
The food was delicious!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Berömma maten.
Give my compliments to the chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

My food is cold.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Klaga på att maten är för kall
This is not properly cooked.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Tillagningstiden var för kort
This is overcooked.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Tillagningstiden var för lång
I did not order this, I ordered ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
This wine has corked.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Anmärk på att vinet smakar kork
We ordered more than thirty minutes ago.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Klaga över väntetiden för den beställda maten
This drink is not cold.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Klaga på dryckens varma temperatur
My drink tastes strange.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Anmärk på att din drink smakar konstigt
I ordered my drink without ice.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
There's one dish missing.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Meddela att din beställning inte är fullständig
This is not clean.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

Is/are there___in this?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
Could you please prepare the dish without ____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
Födoämnesallergi
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา (ma-led nga)
Födoämnesallergi
egg
ไข่ไก่ (kai-gai)
Födoämnesallergi
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Födoämnesallergi
flour/wheat
แป้ง (pang)
Födoämnesallergi
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Födoämnesallergi
gluten
กลูเตน (gluten)
Födoämnesallergi
soy
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Födoämnesallergi
leguminous plants/beans/peas/corn
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Födoämnesallergi
mushrooms
เห็ด (hed)
Födoämnesallergi
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Födoämnesallergi
chives/onions/garlic
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Födoämnesallergi
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Födoämnesallergi