Portugisiska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Eu gostaria de reservar uma mesa para _[número de pessoas]_ às _[hora]_.
Göra en reservation
A table for _[number of people]_, please.
Uma mesa para _[número de pessoas]_, por favor.
Fråga efter ett bord
Do you accept credit cards?
Você aceita cartão de crédito?
Fråga om du kan betala med kreditkort
Do you offer vegetarian food?
Você serve comida vegetariana?
Fråga om de har vegetariska rätter
Do you offer kosher food?
Você serve comida koscher?
Fråga om de har kosher-rätter
Do you offer halal food?
Você serve comida halal?
Fråga om de har halal-rätter
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Vocês exibem jogos? Nós gostaríamos de assistir ao jogo ___.
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

May I see the menu, please?
Posso ver o cardápio, por favor?
Be om menyn
Excuse me. We would like to order, please.
Com licença. Nós gostaríamos de fazer o pedido por favor.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
What can you recommend on the menu?
O que você recomenda do cardápio?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
Is there a house specialty?
Qual é a especilidade da casa?
Fråga om restaurangen har någon specialitet
Is there a local specialty?
Qual é o prato típico da região?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Eu sou alérgico a ____. Esse prato contém ____?
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Eu tenho diabetes. Esse prato contém açúcar ou carboidratos?
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Eu não como ___. Esse prato contém ___?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
I would like to order _[dish]_, please.
Eu gostaria de pedir _[prato]_, por favor.
Beställa en viss rätt
We would like to order appetizers, please.
Nós gostaríamos de pedir uma entrada, por favor.
Beställa förrätter
salad
salada
rätt
soup
sopa
rätt
meat
carne
mat
pork
porco
typ av kött
beef
carne de boi
typ av kött
chicken
galinha/frango
typ av kött
I would like my meat rare/medium/well done.
Eu gostaria da minha carne mal passada/no ponto/bem passada.
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
seafood
frutos do mar
mat
fish
peixe
mat
pasta
massa
rätt
salt
sal
pepper
pimenta
mustard
mostarda
ketchup
ketchup
bread
pão
butter
manteiga
I would like a refill, please!
Eu gostaria de um refil, por favor!
Be om påfyllning
Thank you, that's enough.
Obrigado, isso é suficiente.
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
We would like to order some dessert, please.
Nós gostariamos de pedir sobremesa por favor.
Be om att få beställa efterrätt
I would like to have ___, please.
Eu gostaria de um/uma ___, por favor.
Beställa efterrätt
ice cream
um sorvete
efterrätt
cake
um bolo
efterrätt
chocolate
um chocolate
efterrätt
cookies
biscoitos
efterrätt
Enjoy your meal!
Bom apetite!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

I would like to have _[beverage]_, please.
Eu gostaria de pedir uma/um _[bebida]_, por favor.
Beställa drycker
a sparkling water
água com gás
dryck
a still water
água sem gás
dryck
a beer
uma cerveja
dryck
a bottle of wine
uma garrafa de vinho
dryck
a coffee
um café
dryck
a tea
um chá
dryck
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Eu não bebo álcool. Tem álcool nessa bebida?
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

We would like to pay, please.
Nós gostaríamos de pagar, por favor.
Meddela att ni vill betala.
We would like to pay separately.
Nós gostaríamos de dividir a conta.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
I will pay for everything.
Eu pagarei tudo.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
I am treating you to lunch/dinner.
Estou te convidando para almoçar/jantar.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Keep the change.
Pode ficar com o troco.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
The food was delicious!
A comida estava deliciosa!
Berömma maten.
Give my compliments to the chef!
Meus cumprimentos ao chef!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

My food is cold.
Minha comida está fria.
Klaga på att maten är för kall
This is not properly cooked.
Isto não está bem cozido.
Tillagningstiden var för kort
This is overcooked.
Isto está cozido demais.
Tillagningstiden var för lång
I did not order this, I ordered ___.
Eu não pedi isso, eu pedi ___.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
This wine has corked.
Tem pedaços de rolha nesse vinho.
Anmärk på att vinet smakar kork
We ordered more than thirty minutes ago.
Nós pedimos há mais de 30 minutos.
Klaga över väntetiden för den beställda maten
This drink is not cold.
Esta bebida não está gelada o suficiente.
Klaga på dryckens varma temperatur
My drink tastes strange.
Minha bebida está com um gosto estranho.
Anmärk på att din drink smakar konstigt
I ordered my drink without ice.
Eu pedi minha bebida sem gelo.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
There's one dish missing.
Está faltando um prato.
Meddela att din beställning inte är fullständig
This is not clean.
Isto não está limpo.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

Is/are there___in this?
Há ___ nisto?
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
Could you please prepare the dish without ____?
Você poderia preparar este prato sem ___?
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Sou alérgico. Caso eu tenha alguma reação há medicamento no meu bolso/bolsa!
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
nuts/peanuts
nozes/amendoins
Födoämnesallergi
sesame seeds/sunflower seeds
semente de gergelim/semente de girassol
Födoämnesallergi
egg
ovos
Födoämnesallergi
seafood/fish/shellfish/shrimps
frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
Födoämnesallergi
flour/wheat
farinha/trigo
Födoämnesallergi
milk/lactose/dairy
leite/lactose/laticínios
Födoämnesallergi
gluten
glúten
Födoämnesallergi
soy
soja
Födoämnesallergi
leguminous plants/beans/peas/corn
legumes/feijão/ervilha/milho
Födoämnesallergi
mushrooms
cogumelos
Födoämnesallergi
fruit/kiwi/coconut
frutas/kiwi/coco
Födoämnesallergi
chives/onions/garlic
cebolinha/cebola/alho
Födoämnesallergi
alcohol
álcool
Födoämnesallergi