Nederländska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_.
Göra en reservation
A table for _[number of people]_, please.
Een tafel voor _[number of people]_ graag.
Fråga efter ett bord
Do you accept credit cards?
Neemt u creditcards aan?
Fråga om du kan betala med kreditkort
Do you offer vegetarian food?
Heeft u ook vegetarische opties?
Fråga om de har vegetariska rätter
Do you offer kosher food?
Heeft u ook kosher eten?
Fråga om de har kosher-rätter
Do you offer halal food?
Heeft u ook halal eten?
Fråga om de har halal-rätter
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de ___wedstrijd kijken.
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

May I see the menu, please?
Mag ik de kaart?
Be om menyn
Excuse me. We would like to order, please.
Pardon. We willen graag bestellen.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
What can you recommend on the menu?
Wat kunt u me van de kaart aanraden?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
Is there a house specialty?
Is er een specialiteit van het huis?
Fråga om restaurangen har någon specialitet
Is there a local specialty?
Is er een specialiteit van de regio?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
I would like to order _[dish]_, please.
Ik wil graag de _[gerecht]_.
Beställa en viss rätt
We would like to order appetizers, please.
We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
Beställa förrätter
salad
salade
rätt
soup
soep
rätt
meat
vlees
mat
pork
varkensvlees
typ av kött
beef
rundvlees
typ av kött
chicken
kip
typ av kött
I would like my meat rare/medium/well done.
Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
seafood
zeevruchten
mat
fish
vis
mat
pasta
pasta
rätt
salt
zout
pepper
peper
mustard
mosterd
ketchup
ketchup
bread
brood
butter
boter
I would like a refill, please!
Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Be om påfyllning
Thank you, that's enough.
Dankuwel, dat is genoeg.
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
We would like to order some dessert, please.
We willen graag desserts bestellen.
Be om att få beställa efterrätt
I would like to have ___, please.
Ik wil graag de ___.
Beställa efterrätt
ice cream
IJs
efterrätt
cake
taart
efterrätt
chocolate
chocolade
efterrätt
cookies
koekjes
efterrätt
Enjoy your meal!
Eet smakelijk!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

I would like to have _[beverage]_, please.
Ik wil graag _[drankje]_.
Beställa drycker
a sparkling water
een water met prik
dryck
a still water
een water zonder prik
dryck
a beer
een biertje
dryck
a bottle of wine
een fles wijn
dryck
a coffee
een koffie
dryck
a tea
een thee
dryck
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

We would like to pay, please.
We willen graag betalen.
Meddela att ni vill betala.
We would like to pay separately.
We willen graag apart betalen.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
I will pay for everything.
Ik betaal alles.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
I am treating you to lunch/dinner.
Ik trakteer op lunch/avondeten.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Keep the change.
Hou het wisselgeld maar.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
The food was delicious!
Het eten was verrukkelijk!
Berömma maten.
Give my compliments to the chef!
Mijn complimenten aan de kok!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

My food is cold.
Mijn eten is koud.
Klaga på att maten är för kall
This is not properly cooked.
Dit is niet goed gaar.
Tillagningstiden var för kort
This is overcooked.
Dit is te gaar.
Tillagningstiden var för lång
I did not order this, I ordered ___.
Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
This wine has corked.
De wijn heeft kurk.
Anmärk på att vinet smakar kork
We ordered more than thirty minutes ago.
We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Klaga över väntetiden för den beställda maten
This drink is not cold.
Dit drankje is niet koud.
Klaga på dryckens varma temperatur
My drink tastes strange.
Mijn drankje smaakt vreemd
Anmärk på att din drink smakar konstigt
I ordered my drink without ice.
Ik had drinken zonder ijs besteld.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
There's one dish missing.
Er mist een gerecht.
Meddela att din beställning inte är fullständig
This is not clean.
Dit is niet schoon.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

Is/are there___in this?
Zit hier ___ in?
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
Could you please prepare the dish without ____?
Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan medicijnen uit mijn tas/zak!
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
nuts/peanuts
noten/pinda's
Födoämnesallergi
sesame seeds/sunflower seeds
sesamzaad/zonnebloempitten
Födoämnesallergi
egg
ei
Födoämnesallergi
seafood/fish/shellfish/shrimps
zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
Födoämnesallergi
flour/wheat
meel/tarwe
Födoämnesallergi
milk/lactose/dairy
melk/lactose/zuivel
Födoämnesallergi
gluten
gluten
Födoämnesallergi
soy
soja
Födoämnesallergi
leguminous plants/beans/peas/corn
peulvruchten/bonen/erwten/mais
Födoämnesallergi
mushrooms
champignons/paddestoelen
Födoämnesallergi
fruit/kiwi/coconut
fruit/kiwi/kokosnoot
Födoämnesallergi
chives/onions/garlic
bieslook/ui/knoflook
Födoämnesallergi
alcohol
alcohol
Födoämnesallergi