Esperanto | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Göra en reservation
A table for _[number of people]_, please.
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Fråga efter ett bord
Do you accept credit cards?
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Fråga om du kan betala med kreditkort
Do you offer vegetarian food?
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Fråga om de har vegetariska rätter
Do you offer kosher food?
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Fråga om de har kosher-rätter
Do you offer halal food?
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Fråga om de har halal-rätter
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

May I see the menu, please?
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Be om menyn
Excuse me. We would like to order, please.
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
What can you recommend on the menu?
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
Is there a house specialty?
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Fråga om restaurangen har någon specialitet
Is there a local specialty?
Ĉu estas loka fako?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
I would like to order _[dish]_, please.
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Beställa en viss rätt
We would like to order appetizers, please.
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Beställa förrätter
salad
salaton
rätt
soup
supon
rätt
meat
karnon
mat
pork
porkaĵon
typ av kött
beef
bovaĵon
typ av kött
chicken
kokidon
typ av kött
I would like my meat rare/medium/well done.
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
seafood
marmanĝaĵon
mat
fish
fiŝon
mat
pasta
pastaĵon
rätt
salt
salon
pepper
pipron
mustard
mustardon
ketchup
keĉupon
bread
panon
butter
buteron
I would like a refill, please!
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Be om påfyllning
Thank you, that's enough.
Dankon, tio sufiĉas.
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
We would like to order some dessert, please.
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Be om att få beställa efterrätt
I would like to have ___, please.
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Beställa efterrätt
ice cream
gelaton
efterrätt
cake
kukon
efterrätt
chocolate
ĉokoladon
efterrätt
cookies
keksojn
efterrätt
Enjoy your meal!
Ĝuu vian manĝon!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

I would like to have _[beverage]_, please.
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Beställa drycker
a sparkling water
karbonatan akvon
dryck
a still water
akvon sen gaso
dryck
a beer
bieron
dryck
a bottle of wine
botelon da vino
dryck
a coffee
kafon
dryck
a tea
teon
dryck
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

We would like to pay, please.
Ni volus pagi, bonvolu.
Meddela att ni vill betala.
We would like to pay separately.
Ni ŝatus pagi aparte.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
I will pay for everything.
Mi pagos ĉion.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
I am treating you to lunch/dinner.
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Keep the change.
Konservu la moneton.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
The food was delicious!
La manĝaĵo estis bongusta!
Berömma maten.
Give my compliments to the chef!
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

My food is cold.
Mia manĝo estas malvarma.
Klaga på att maten är för kall
This is not properly cooked.
Tiu ne estas konvene kuirita.
Tillagningstiden var för kort
This is overcooked.
Tiu estas tro kuirita.
Tillagningstiden var för lång
I did not order this, I ordered ___.
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
This wine has corked.
Tiu vino estas korkita.
Anmärk på att vinet smakar kork
We ordered more than thirty minutes ago.
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Klaga över väntetiden för den beställda maten
This drink is not cold.
Tiu trinkaĵo estas varma.
Klaga på dryckens varma temperatur
My drink tastes strange.
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Anmärk på att din drink smakar konstigt
I ordered my drink without ice.
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
There's one dish missing.
Unu pladon mankas.
Meddela att din beställning inte är fullständig
This is not clean.
Tiu ne estas pura.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

Is/are there___in this?
Ĉu estas ___ en ĉi?
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
Could you please prepare the dish without ____?
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
nuts/peanuts
nuksoj/arakidoj
Födoämnesallergi
sesame seeds/sunflower seeds
sezamosemoj/sunfloro
Födoämnesallergi
egg
ovo
Födoämnesallergi
seafood/fish/shellfish/shrimps
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Födoämnesallergi
flour/wheat
faruno/greno
Födoämnesallergi
milk/lactose/dairy
lakto/laktozo/laktejo
Födoämnesallergi
gluten
gluteno
Födoämnesallergi
soy
sojo
Födoämnesallergi
leguminous plants/beans/peas/corn
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Födoämnesallergi
mushrooms
fungoj
Födoämnesallergi
fruit/kiwi/coconut
fruktoj/kivo/kokoso
Födoämnesallergi
chives/onions/garlic
cebolletaoj/cepoj/ajlo
Födoämnesallergi
alcohol
alkoholo
Födoämnesallergi