Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

So, wie ich es verstehe
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Alter, Geschlecht, Ort?
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Jetzt gerade
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
Bin später wieder da
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Man sieht sich
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
Ob Du es glaubst oder nicht
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
Bin gleich wieder da
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Bring Dein eigenes Bier mit
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Tschüss
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
Bis später
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
Kenne ich Dich?
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Ende des Meldung
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Zur Information
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Ich muss weg
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Meiner Meinung nach
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
Meiner bescheidenen Meinung nach
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
Ich schulde Dir etwas
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Nur zum Spaß
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Später
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
Lautes Lachen
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
Nicht jetzt
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Aufruf zur Diskussion
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
Schreib zurück
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Ehrlich gesagt
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Danke im Voraus
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Danke
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
Wir sprechen uns später
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
Für Dich
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person