Koreanska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

So, wie ich es verstehe
내가 이해하기론
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Alter, Geschlecht, Ort?
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Jetzt gerade
지금
Används för att signalera just nu
Bin später wieder da
잠깐만
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Man sieht sich
다음에 봐
Används för att säga hej då
Ob Du es glaubst oder nicht
믿든지 말든지
Används efter att du nämnt något förvånande
Bin gleich wieder da
잠깐만 어디좀
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Bring Dein eigenes Bier mit
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Tschüss
다음에 봐요.
Används för att säga hej då
Bis später
나중에 봐요.
Används för att säga hej då
Kenne ich Dich?
누구세요?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Ende des Meldung
메세지 끝
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Zur Information
알아두라고 하는 말이에요.
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Ich muss weg
갑자기 어디를 가야해요.
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Meiner Meinung nach
제 생각이에요.
Används för att framföra en personlig åsikt
Meiner bescheidenen Meinung nach
제 누추한 의견이지만,
Används för att framföra en personlig åsikt
Ich schulde Dir etwas
제가 빚진게 있네요.
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Nur zum Spaß
그냥 농담이에요.
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Später
나중에요!
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
Lautes Lachen
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
신경쓰지 마세요.
Används när du vill hålla något privat
Nicht jetzt
지금 말구요.
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Aufruf zur Diskussion
얘기하고 싶은게 있어요.
Används när du vill prata med någon om något
Schreib zurück
답장 하세요.
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Ehrlich gesagt
솔직히 말하면,
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Danke im Voraus
미리 감사드려요.
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Danke
감사해요.
Används för att tacka någon
Wir sprechen uns später
나중에 이야기 해요.
Används för att säga hej då
Für Dich
당신에게 드립니다.
Används då du vill skicka något till en viss person