Kinesiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

So, wie ich es verstehe
就我理解
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Alter, Geschlecht, Ort?
年龄、性别和地址?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Jetzt gerade
现在
Används för att signalera just nu
Bin später wieder da
一会儿回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Man sieht sich
再见
Används för att säga hej då
Ob Du es glaubst oder nicht
信不信由你
Används efter att du nämnt något förvånande
Bin gleich wieder da
马上回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Bring Dein eigenes Bier mit
请自带啤酒
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Tschüss
再见
Används för att säga hej då
Bis später
一会儿见
Används för att säga hej då
Kenne ich Dich?
我们认识吗?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Ende des Meldung
信息结束
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Zur Information
供您参考的信息
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Ich muss weg
我必须离开
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Meiner Meinung nach
在我看来
Används för att framföra en personlig åsikt
Meiner bescheidenen Meinung nach
我的愚见
Används för att framföra en personlig åsikt
Ich schulde Dir etwas
我欠您一个人情
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Nur zum Spaß
只是开玩笑
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Später
一会儿
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
Lautes Lachen
大笑
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
不要多管闲事
Används när du vill hålla något privat
Nicht jetzt
现在不行
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Aufruf zur Diskussion
要求讨论
Används när du vill prata med någon om något
Schreib zurück
请回复
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Ehrlich gesagt
说实话
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Danke im Voraus
提前谢谢您
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Danke
谢谢
Används för att tacka någon
Wir sprechen uns später
一会聊
Används för att säga hej då
Für Dich
给你的
Används då du vill skicka något till en viss person