Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

จากสิ่งที่ฉันเข้าใจ
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
อายุ เพศ สถานที่?
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ในตอนนี้
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
เดี๋ยวกลับมาใหม่
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
แล้วเจอกันใหม่
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
ึคุณเชื่อหรือไม่ว่า
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
เดี๋ยวกลับมาใหม่
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
กรุณานำเบียร์มาเอง
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
แล้วเจอกันใหม่
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
ไว้เจอกันใหม่
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
ฉันรู้จักคุณหรอ
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
จบข้อความ
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
สำหรับข้อมูลของคุณ
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
ต้องไปแล้วนะ
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
ในความคิดของฉัน
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณ
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
ล้อเล่น
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
ไว้เจอกันใหม่
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
555
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
เป็นห่วงธุระของคุณเถอะ
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
ไม่ใช่ตอนนี้
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
สนใจอยากอภิปราย
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
ไว้ส่งกลับไป
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
ในความเป็นจริงแล้ว
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
ขอบคุณล่วงหน้า
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
ขอบคุณ
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
ไว้คุยกันใหม่
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
สำหรับคุณ
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person