Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

(som jag ser det)
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
å/k/b? (ålder, kön, ort?)
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
(för tillfället)
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
(snart tillbaka)
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
(vi ses)
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
(tro det eller ej)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
(strax tillbaka)
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
(ta med din egen dricka)
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
(vi ses)
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
(vi ses senare)
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
(känner jag dig?)
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
(slut på meddelande)
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
(upplysningsvis)
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
(måste gå)
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
(enligt min åsikt)
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
(enligt min ödmjuka åsikt)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
(jag är skyldig dig)
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
(skojar bara)
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
(senare)
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
(skrattar högt)
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
(sköt dig själv)
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
(inte just nu)
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
(begär diskussion)
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
(sms:a tillbaka)
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
(ärligt talat)
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
(tack på förhand)
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
(tack)
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
(pratar mer senare)
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
(till dig)
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person