Kinesiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Lo entiendo como...
就我理解
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
¿Cuál es tu edad, tu sexo y en dónde estás?
年龄、性别和地址?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
En este momento...
现在
Används för att signalera just nu
Regresaré más tarde.
一会儿回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Te veré luego.
再见
Används för att säga hej då
Lo creas o no...
信不信由你
Används efter att du nämnt något förvånande
Ya vuelvo / Vuelvo pronto.
马上回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Fiesta de contribución / Trae lo que vayas a beber.
请自带啤酒
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Nos vemos.
再见
Används för att säga hej då
Nos vemos luego.
一会儿见
Används för att säga hej då
¿Nos conocemos?
我们认识吗?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Final del mensaje.
信息结束
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI / Para tu información.
供您参考的信息
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Me tengo que ir.
我必须离开
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
En mi opinión...
在我看来
Används för att framföra en personlig åsikt
En mi humilde opinión...
我的愚见
Används för att framföra en personlig åsikt
Te lo debo / Estoy en deuda.
我欠您一个人情
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Era en broma / Era una broma.
只是开玩笑
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Hasta luego / Después
一会儿
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
JAJAJAJAJAJA
大笑
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
No te metas.
不要多管闲事
Används när du vill hålla något privat
Ahora no, después.
现在不行
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Para ser discutido.
要求讨论
Används när du vill prata med någon om något
Espero tu respuesta.
请回复
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Honestamente,...
说实话
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Gracias de antemano.
提前谢谢您
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Gracias.
谢谢
Används för att tacka någon
Hablamos luego.
一会聊
Används för att säga hej då
Para ti.
给你的
Används då du vill skicka något till en viss person