Engelska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

т.е. (то есть, как это понял)
AIUI (as I understand it)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
В-ст (возраст), пол, Мж (место жительства)
ASL (age, sex, location?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
в н.в. (в настоящее время)
ATM (at the moment)
Används för att signalera just nu
С.В. (сейчас вернусь)
BBL (be back later)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
пк (пока)
BCNU (be seeing you)
Används för att säga hej då
хв-хн (хочешь верь - хочешь нет)
BION (believe it or not)
Används efter att du nämnt något förvånande
щас в-сь (сейчас вернусь)
BRB (be right back)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
жду с пивом
BYOB (bring your own beer)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Пока
CU (see you)
Används för att säga hej då
Ум-ся (увидимся)
CUL (see you later)
Används för att säga hej då
з-мы (мы знакомы?)
DIKU (do I know you?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Конец смс (сообщения)
EOM (end of message)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Лвр (лично в руки)
FYI (for your information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
у меня ЧП (чрезвычайное происшествие)
G2G (got to go)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Пм-у (по-моему)
IMO (in my opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
я д-ю (я думаю)
IMHO (in my humble opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
Я тд (я твой должник)
IOU (I owe you)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
ш-ка (шутка)
J/K (just kidding)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
пже(позже)
L8R (later)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
:) (улыбка)
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
мнми (только между нами)
MYOB (mind your own business)
Används när du vill hålla något privat
не щас (не сейчас)
NRN (not right now)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
поговорим?
RFD (request for discussion)
Används när du vill prata med någon om något
от-ть (ответь)
TB (text back)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
ч-но (честно говоря)
TBH (to be honest)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
З-е п-бо (заранее спасибо)
TIA (thanks in advance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
п-бо (спасибо)
THX (thanks)
Används för att tacka någon
до св-зи (до связи)
TTYL (talk to you later)
Används för att säga hej då
4U (for you - для тебя)
4U (for you)
Används då du vill skicka något till en viss person