Tyska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
So, wie ich es verstehe
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Alter, Geschlecht, Ort?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
Jetzt gerade
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Bin später wieder da
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
Man sieht sich
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Ob Du es glaubst oder nicht
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
Bin gleich wieder da
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Bring Dein eigenes Bier mit
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Tschüss
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
Bis später
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Kenne ich Dich?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Ende des Meldung
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Zur Information
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Ich muss weg
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Meiner Meinung nach
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Meiner bescheidenen Meinung nach
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Ich schulde Dir etwas
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Nur zum Spaß
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
Später
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Lautes Lachen
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
Nicht jetzt
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Aufruf zur Diskussion
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
Schreib zurück
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Ehrlich gesagt
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Danke im Voraus
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
Danke
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Wir sprechen uns später
Används för att säga hej då
p vc (para você)
Für Dich
Används då du vill skicka något till en viss person