Tjeckiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
AIUI (jako jsem to pochopil)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
ATM (právě teď)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
BBL (budu za chvíli zpět)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
CU (see you - uvidíme se)
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
BION (věř nebo nevěř)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
BRB (budu hned zpátky)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
CU (uvidíme se)
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
CUL (uvidíme se později)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
DIKU (znám tě?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
EOM (konec zprávy)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
FYI (pro tvoji informaci)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
G2G (musím běžet)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
IMO (podle mého názoru)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
IMHO (podle mého skromného názoru)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
IOU (dlužím ti)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
J/K (jen žertuji)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
L8R (později)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
LOL (směju se nahlas)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
MYOB (hleď si svého)
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
NRN (nemůže teď)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
RFD (žádost o projednání)
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
TB (napiš zpátky)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
TBH (abych byl upřímný)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
TIA (předem díky)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
THX (díky)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
TTYL (popovídáme později)
Används för att säga hej då
p vc (para você)
4U (pro tebe)
Används då du vill skicka något till en viss person