Svenska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
(som jag ser det)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
å/k/b? (ålder, kön, ort?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
(för tillfället)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
(snart tillbaka)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
(vi ses)
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
(tro det eller ej)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
(strax tillbaka)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
(ta med din egen dricka)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
(vi ses)
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
(vi ses senare)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
(känner jag dig?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
(slut på meddelande)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
(upplysningsvis)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
(måste gå)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
(enligt min åsikt)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
(enligt min ödmjuka åsikt)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
(jag är skyldig dig)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
(skojar bara)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
(senare)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
(skrattar högt)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
(sköt dig själv)
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
(inte just nu)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
(begär diskussion)
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
(sms:a tillbaka)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
(ärligt talat)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
(tack på förhand)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
(tack)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
(pratar mer senare)
Används för att säga hej då
p vc (para você)
(till dig)
Används då du vill skicka något till en viss person