Ryska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
т.е. (то есть, как это понял)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
В-ст (возраст), пол, Мж (место жительства)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
в н.в. (в настоящее время)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
С.В. (сейчас вернусь)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
пк (пока)
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
хв-хн (хочешь верь - хочешь нет)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
щас в-сь (сейчас вернусь)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
жду с пивом
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Пока
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
Ум-ся (увидимся)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
з-мы (мы знакомы?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Конец смс (сообщения)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Лвр (лично в руки)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
у меня ЧП (чрезвычайное происшествие)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Пм-у (по-моему)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
я д-ю (я думаю)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Я тд (я твой должник)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
ш-ка (шутка)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
пже(позже)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
:) (улыбка)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
мнми (только между нами)
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
не щас (не сейчас)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
поговорим?
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
от-ть (ответь)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
ч-но (честно говоря)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
З-е п-бо (заранее спасибо)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
п-бо (спасибо)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
до св-зи (до связи)
Används för att säga hej då
p vc (para você)
4U (for you - для тебя)
Används då du vill skicka något till en viss person