Polska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
AIUI (jak rozumiem)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
ATM (w tym momencie)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
BBL (będę później)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
BCNU (do zobaczenia)
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
BION (choć trudno w to uwierzyć)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
z/w (zaraz wracam)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
BYOB (przynieś swoje piwo)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
CU (do zobaczenia)
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
CUL (do zobaczenia później)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
DIKU (Czy my się znamy?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
EOM (koniec)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
FYI (dla twojej wiadomości)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
G2G (muszę iść)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
IMO (moim zdaniem)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
MSZ (moim skromnym zdaniem)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
IOU (jestem Ci winien przysługę)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
J/K (tylko żartowałem)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
L8R (później)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
LOL (śmiać się głośno)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
MYOB (nie twój interes)
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
NRN (nie teraz)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
RFD (zaproszenie do rozmowy)
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
TB (odpisz)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
TBH (szczerze mówiąc)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
TIA (z góry dziękuję)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
THX (dzięki)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
Används för att säga hej då
p vc (para você)
4U
Används då du vill skicka något till en viss person