Nederländska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Zoals ik het begrijp
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Leeftijd, geslacht, woonplaats
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
Op dit moment
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Ben zo terug
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
Tot ziens
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Geloof het of niet
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
Ben zo terug
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Breng je eigen bier
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Tot ziens
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
Zie je later
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Ken ik jou?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Einde bericht
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Ter informatie
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Ik moet gaan
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Naar mijn mening
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Naar mijn bescheiden mening
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Ik ben je iets schuldig
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Grapje
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
Later
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Ik lach hardop
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Bemoei je met je eigen zaken
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
Nu even niet
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Oproep tot discussie
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
Schrijf terug
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Om eerlijk te zijn
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Bij voorbaat dank
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
Bedankt
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Spreek je later
Används för att säga hej då
p vc (para você)
Voor jou
Används då du vill skicka något till en viss person