Koreanska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
내가 이해하기론
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
지금
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
잠깐만
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
다음에 봐
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
믿든지 말든지
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
잠깐만 어디좀
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
다음에 봐요.
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
나중에 봐요.
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
누구세요?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
메세지 끝
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
알아두라고 하는 말이에요.
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
갑자기 어디를 가야해요.
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
제 생각이에요.
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
제 누추한 의견이지만,
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
제가 빚진게 있네요.
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
그냥 농담이에요.
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
나중에요!
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
신경쓰지 마세요.
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
지금 말구요.
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
얘기하고 싶은게 있어요.
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
답장 하세요.
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
솔직히 말하면,
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
미리 감사드려요.
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
감사해요.
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
나중에 이야기 해요.
Används för att säga hej då
p vc (para você)
당신에게 드립니다.
Används då du vill skicka något till en viss person