Kinesiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
就我理解
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
年龄、性别和地址?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
现在
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
一会儿回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
再见
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
信不信由你
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
马上回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
请自带啤酒
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
再见
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
一会儿见
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
我们认识吗?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
信息结束
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
供您参考的信息
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
我必须离开
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
在我看来
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
我的愚见
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
我欠您一个人情
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
只是开玩笑
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
一会儿
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
大笑
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
不要多管闲事
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
现在不行
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
要求讨论
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
请回复
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
说实话
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
提前谢谢您
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
谢谢
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
一会聊
Används för att säga hej då
p vc (para você)
给你的
Används då du vill skicka något till en viss person